NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Soukup, František B., 1893-
Narození 7. března 1893, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Národního shromáždění (nyní Parlamentní knihovna) (1922-1939)

Biografická pozn. Narozen 7.3.1893 v Praze. PhDr., knihovník a archivář Národního shromáždění, práce v oboru, překlady z francouzštiny a angličtiny.
Źivotopis Narodil se 7. března 1893 v Praze, kde byl otec disponentem. V letech 1904 až 1912 docházel na gymnázium v Žitné. Od zimního semestru 1912/13 do roku 1917 studoval na Filozofické fakultě české Karlo-Ferdinandovy univerzity. Potom působil jako profesor gymnázia v Mělníku. Ve školním roce 1920/21 absolvoval Státní školu knihovnickou a složil vyšší státní zkoušku pro vědecké a administrativní knihovny. V listopadu 1920 složil hlavní rigoróza z románské filologie a z dějin moderních literatur a předložil disertační práci Starofrancouzské předložky (Jejich význam v nejstarších dobách srovnán s latinou). Koncem února 1921 byl promován doktorem filozofie. V říjnu 1922 byl ustanoven za knihovníka v knihovně Národního shromáždění. V roce 1926 byl povýšen do 7. hodnostní třídy, v roce 1929 byl uváděn jako vrchní komisař. V březnu 1925 se podílel na přípravě Výstavy tištěných čechoslovenik 15. věku, která byla instalována v budově Národního muzea. V knihovně Národního shromáždění měl patrně na starost výměnu publikací, a proto v roce 1926 napsal stať o ústředním bibliografickém ústavu a výměnné centrále v Rusku. Aktivně se zapojil do přípravy mezinárodního sjezdu knihovníků v Praze v roce 1926 a předsedal jeho pořadatelské komisi. Byl členem Spolku československých knihovníků a jejich přátel. Od roku 1923 pracoval v redakční radě jeho tiskového orgánu - Časopisu československých knihovníků.
V květnu 1924 byl poprvé zvolen jednatelem Spolku československých knihovníků a jejich přátel a v této funkci působil do roku 1929. Pro Časopis československých knihovníků napsal v roce 1929 stať o problémech veřejných knihoven v Anglii v 19. století a řadu let podával ve spolkovém časopise zprávy o článcích v knihovnickém Zentralblattu pod šifrou FBS (B byla zkratka pro Bohumil). V knihovně Národního shromáždění pracoval do roku 1939. V letech 1940 až 1945 pracoval jako středoškolský profesor v Kolíně. Po osvobození Československa řídil do roku 1948 archiv Národního shromáždění. V roce 1954 se vrátil do archivu Národního shromáždění a pracoval v něm do roku 1958, kdy patrně odešel do důchodu.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 22 / 000002236.htm ]