NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Jelínek, Konstantin, 1891-1972
Narození 27. listopadu 1891, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 30. března 1972, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Národního shromáždění (nyní Parlamentní knihovna) (1920-1940, 1945-1958)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Zemská a universitní knihovna (nyní Národní knihovna ČR) (1941-1945)

Biografická pozn. Narozen 27. 11. 1891 v Praze, zemřel 30. 3. 1972 v Praze. PhDr., středoškolský profesor, ředitel knihovny Nár.shromáždění v Praze, překladatel z francouzštiny a do francouzštiny.
Źivotopis Narodil se 27. listopadu 1891 v Praze, kde byl otec strojmistrem. Od roku 1903 docházel na realné a vyšší gymnázium v Praze, v Křemencově ulici. Po maturitě v tomto ústavu v roce 1911 studoval moderní filologii na české Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Letní semestr 1912/13 strávil na Faculté des lettres univerzity v Poitiers a během prázdninového kurzu Alliance Francaise v Paříži získal diplome supérieur. V říjnu 1916 složil hlavní rigoróza ze slovanské a německé filologie. Předložil disertační práci Praha v Nerudových feuilletonech a povídkách a v lednu 1917 byl promován na doktora filozofie. V roce 1918 složil zkoušky způsobilosti pro výuku češtiny a francouzštiny na středních školách. Té ale příliš nevyužil, protože učil jen ve školním roce 1918/19 na reálce v Praze v Podskalí a ve školním roce 1919/20 na reálce v Praze I. Od července 1920 byl zaměstnán v knihovně Národního shromáždění. V roce 1928 byl jmenován vrchním komisařem, v r. 1929 měl hodnost odborového rady, v lednu 1934 byl jmenován vrchním odborovým radou. V roce 1941 nebo 1942 byl přidělen do Zemské a universitní knihovny v Praze. Byl velmi schopný, takže ho komisař J. Becker pověřil přípravnými pracemi vybudování systematického katalogu v ZUK a vyslal ho v červnu 1943 do Berlína a Drážďan studovat systematické katalogy v jejich knihovnách. V roce 1945 usiloval o převzetí knih Pruské státní knihovny, které byly uloženy v klášteře Teplá, do vlastnictví československých knihoven. Od roku 1947 zastupoval ředitele knihovny Národního shromáždění, v průběhu roku 1948 byl jmenován přednostou této knihovny a v této funkci působil až do roku 1958.
Za 1. republiky byl také činný na úseku péče o samosprávu v České straně národně socialistické a v 1. ročníku Ročenky československé obce samosprávné informoval o povinnostech obcí vůči knihovnám. Byl členem Spolku československých knihovníků a jejich přátel a Společenského klubu v Praze. Pro Časopis československých knihovníků (1930, 9(1-2). s. 15-18) zpracoval text o ženevských mezinárodních knihovnách a pro Českou osvětu (1933, 30(3). s. 86-88) napsal stať Dělníkův volný čas a veřejné knihovny. V roce 1948 ho Svaz českých knihovníků delegoval do jedné ze subkomisí IFLA. Zemřel 30. března 1972 v Praze.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 22 / 000002239.htm ]