NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Krejčí, Dobroslav, 1869-1936
Narození 10. ledna 1869, Humpolec (okr. Pelhřimov)
Úmrtí 24. července 1936, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Zemská statistická kancelář Království českého (1898-1919)
Brno (okr. Brno-město) - Seminární knihovna na Právnické fakultě Masarykovy univerzity (1922-1935)

Biografická pozn. Narozen 10.1.1869 v Humpolci, zemřel 24.7.1936 v Brně. JUDr., profesor statistiky, knihovník, publikace z oboru.
Źivotopis Narodil se 10. ledna 1869 v Humpolci, kde jeho otec učil na hlavní škole. Zpočátku docházel na obecné reálné gymnázium v Pelhřimově a v roce 1879 přešel na vyšší gymnázium do Hradce Králové. Po maturitě v roce 1886 se zapsal od zimního semestru 1886/87 na Právnickou fakultu české Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Na ní byl v červnu 1891 promován na doktora práv. Poté byl praktikantem u zemského a obchodního soudu v Praze. V letech 1892 až 1897 působil jako koncipista v advokátní kanceláři. Na počátku roku 1898 nastoupil jako konceptní úředník do Zemské statistické kanceláře, která byla výkonným orgánem Zemského statistického úřadu Království českého a vznikla přeměnou a rozšířením Zemědělské rady pro království České. Stav její knihovny mu nevyhovoval, a proto v roce 1900 vymohl usnesení Zemské statistické komise, že některý z úředníků uspořádá a zkatalogizuje knihovnu mimo úřední hodiny odpoledne a v neděli. Poté vypracoval plán pro úpravu a katalogizaci a navrhl schéma katalogu. Doporučil, aby byly knihy rozděleny do oddílů označených písmeny A až P. Nejjemněji třídil statistický oddíl (oddíl A), který rozdělil do pěti skupin. Poslední skupina byla územně rozčleněna na padesát podskupin. Provedení prací svěřil E. Šnejdarovi a S. Dvořákovi, sám vykonával dozor. Práce proběhly do října 1901, kdy fond knihovny dosáhl počtu 1461 děl v 4329 svazcích. Docílil i toho, že se v rozpočtu kanceláře počítalo každý rok s určitou částkou na nákup knih a jejich vazbu. V roce 1904 se stal vicesekretářem kanceláře a po roce 1905 zástupcem přednosty, na knihovnu však stále dohlížel.
Jeho vztah ke knihovnictví se projevil prací nazvanou Veřejné knihovny v království Českém koncem r. 1897. Vyšla ve Zprávách Zemského statistického úřadu Království českého, Svazek III., sešit 2 v roce 1901 a tvořilo ji 21 stran statistických tabulek a jím napsaný devítistránkový úvod. V Zemské statistické kanceláři působil až do konce její existence a poté ještě v roce 1919 jako předseda Státního úřadu statistického, což byl její nástupce. V červenci 1909 byl jmenován honorovaným docentem statistiky na české technice v Praze a v březnu 1920 řádným profesorem statistiky na Masarykově univerzitě v Brně. Statistiku přednášel v letech 1920 až 1935 také na Vysoké škole zemědělské v Brně a v letech 1923 až 1932 na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Na Masarykově univerzitě byl od roku 1922 členem univerzitní knihovní komise (v letech 1926 až 1931 její místopředseda) a minimálně od roku 1922 až do roku 1935 také ředitelem seminární knihovny na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Byl volen do vysokých akademických funkcí. V akademickém roce 1924/25 a 1931/32 byl děkanem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, v akademickém roce 1935/36 byl rektorem celé Masarykovy univerzity. Zemřel v Brně 24. července 1936 na zápal plic. Masarykova univerzita se s ním rozloučila o tři dny později dopoledne a poté byly jeho ostatky převezeny ke zpopelnění do brněnského krematoria.
Další info URLWikipedie (Dobroslav Krejčí)
URLZáznam v matrice narozených
URLInternetová encyklopedie dějin Brna (prof. JUDr. Dobroslav Krejčí)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 22 / 000002242.htm ]