NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Wolf, Richard, 1878-1941
Narození 30. ledna 1878, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 1. března 1941, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Akademická knihovna (nyní Národní knihovna ČR) (1908-1914)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Československý vědecký ústav vojenský (nyní Vojenský historický ústav) (1919-1927)

Biografická pozn. Narozen 30.1.1878 v Praze, zemřel 1.3.1941 tamtéž. Středoškolský profesor, vojenský historik, knihovník, publikace z oboru vojenství a studentského hnutí, překlad z polštiny.
Źivotopis Narodil se 30. ledna 1878 v Praze, kde byl jeho otec strojníkem. Od roku 1892 docházel na reálku v Karlíně, kde maturoval v roce 1898. Následovalo studium na filozofické fakultě české Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Po jeho ukončení se stal soukromým tajemníkem profesora F. Tilšera a od podzimu 1905 vyučoval matematiku a fyziku jako asistent na karlínské reálce. V roce 1908 se stal tajemníkem a knihovníkem Akademického domu v Praze. Kromě jiného se zaměřil na nové zkatalogizování Nerudovy knihovny. První světovou válku prožil u polního pluku 88 na ruské a italské frontě. Byl zraněn a s následky zranění se statečně vyrovnával až do konce svého života. Po válce se stal aktivním důstojníkem a byl povolán do Československého vědeckého ústavu vojenského, aby tam vybudoval odbornou knihovnu. Aktivně se zúčastnil i příprav mezinárodního sjezdu knihovníků v roce 1926, kde byl členem výstavní poroty. Než 31. srpna 1927 opustil ústav na základě výnosu MNO z 23. června 1927, kterým byl přemístěn do Vojenského archivu Republiky československé, téměř veškerý fond zkatalogizoval. Pro systematickou katalogizaci vytvořil pomůcku “zkrácené tabulky desetinného třídění s podrobným rozdělením věd vojenských”, jak ji nazval a jak mu ji ústav vydal tiskem v roce 1925. V archivu pracoval jen krátce a v roce 1929 přešel do služeb Památníku osvobození. Působil v jeho vojensko-historickém oddělení, respektive v historické skupině hlavního štábu, a v letech 1935 až 1938 byl redaktorem Vojensko-historického sborníku. Byl výborným znalcem válečných teorií a psal o vojenských teoreticích a o Clausewitzově díle.
Za pozornost stojí jeho recenze Lugsovy vojenské bibliografie a zamyšlení se nad výběrovostí při sestavování bibliografií otištěné v Českém časopise historickém v roce 1939, s. 123-124. Poslední jeho práci, široce založené, syntetické sepsání vojenských dějin, přeťala náhlá smrt, k níž došlo 1. března 1941 v Praze. Pohřeb proběhl v krematoriu ve Strašnicích 7. března 1941.
Další info URLPobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 22 / 000002253.htm ]