NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Herold, Ludwig, 1889-1954
Narození 30. dubna 1889, Kadaň (okr. Chomutov)
Úmrtí 7. května 1954, Hungen (Německo)
Místo působení Karlovy Vary (okr. Karlovy Vary) - Gemeindebücherei (1922-1927)
Tuhnice (okr. Karlovy Vary) - Deutsche Gemeindebücherei der Stadt Karlsbad, Zweigstelle Donitz (1929-1938)

Biografická pozn. Narozen 30.4.1889 v Kadani, zemřel v roce 1954 v Hungenu (Hesensko). PhDr., pedagog, knihovník a vlastivědný pracovník na Karlovarsku. Publikace z oboru.
Źivotopis Narodil se Karolině Heroldové jako nemanželské dítě 30. dubna 1889 v půl páté ráno v Kadani. Docházel na kadaňské státní gymnázium, na němž maturoval v červenci 1908. Poté studoval filologii na Filozofické fakultě Německé univerzity v Praze. Vypracoval disertaci Die Entwicklung des deutschen Schützenwesens und seine Beziehung zur germanischen Mythologie a v červenci 1914 byl promován na doktora filozofie. V tu dobu učil jako suplent na pražských školách, později v Trutnově. Požadované učitelské zkoušky začal skládat od konce roku 1913, ale nestihl je dokončit, protože musel koncem července 1914 narukovat. První světovou válku prožil u 1. pluku tirolských císařských střelců na ruské a italské frontě. Po návratu z vojny s hodností nadporučíka složil v červnu 1919 závěrečné zkoušky pro výuku němčiny a angličtiny na středních školách s německým vyučovacím jazykem a odešel působit jako provizorní profesor na karlovarské státní reálné gymnázium. V roce 1923 byl jmenován řádným profesorem. V letech 1922 až 1927 měl na starost karlovarskou lidovou knihovnu. V roce 1926 ho pověřilo ministerstvo školství a národní osvěty, aby v Karlových Varech zorganizoval třítýdenní celostátní kurz pro knihovníky v obcích od 2 000 do 10 000 obyvatel. Zaměřil se i na zlepšení stavu místní lidové knihovny. Díky mimořádnému úsilí se mu podařilo rozšířit ji a zmodernizovat v budově, kde byla do té doby v neutěšeném stavu, a předat ji veřejnosti na konci září 1927. Když byla v lednu 1929 otevřena pobočka knihovny v Tuhnicích, převzal o ni péči vedle svého placeného zaměstnání. Na půjčování téměř 700 svazků měl k dispozici jednu pomocnou sílu. V letech 1929 až 1935 byl jednatelem okresního lidovýchovného výboru a knihovníkem "distriktu" (Distriksbüchereiaufseher).
V roce 1937 přispěl studií Volksbrauch und Volksglaube do periodika Heimatkunde des Karlsbader Bezirkes. Po 2. světové válce byl nejprve od května 1946 do listopadu 1946 vězněn, v roce 1947 nucen k pracím v zemědělství a poté odsunut z Československa. Zemřel v městě Hungen v Hesensku v roce 1954.
Medaile a ocenění Signum laudis (1916)
Další info URLMatriční záznam o narození a křtu

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 22 / 000002263.htm ]