NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Vlasáková, Blanka, 1938-
Církevní jméno Hašková, Blanka, 1938-
Narození 17. září 1938, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav pro jazyk český ČSAV (1960-1966)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSSR (nyní Národní knihovna ČR) (1967-1973)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav technického rozvoje a informací (1973-1975)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav vědeckých lékařských informací (1975-1986)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Světová odborová federace (1986-1991)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1991-1996)

Biografická pozn. Narozena 17. 9. 1938 v Praze. PhDr., knihovnice. Publikace z oboru.
Źivotopis Narodila se 17. září 1938 v Praze jako Blanka Hašková. V letech 1953 až 1956 docházela na jedenáctiletou střední školu v Benešově u Prahy a v květnu 1956 na ní maturovala s vyznamenáním. V letech 1956 až 1961 vystudovala obor knihovnictví-čeština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a napsala diplomovou práci Třídění umělecké literatury pro čtenářské katalogy lidových knihoven. V únoru 1979 po složení rigoróz a obhájení disertace Báze dat Excerpta Medica a koncepce jejího využívání v ČSSR získala titul PhDr. V letech 1960 až 1966 pracovala jako knihovnice a dokumentátorka v Ústavu pro jazyk český ČSAV. V prosinci 1967 nastoupila do Státní knihovny ČSSR. Do roku 1969 zde byla zaměstnána jako odborná pracovnice Odboru mezinárodní výměny oficiálních publikací. Zastupovala vedoucí oddělení oficiálních publikací a měla vybudovat ústřední evidenci výměnných spojů děrnoštítkovým způsobem. Následovala pozice v Oddělení mezinárodní výměny publikací, kde od července 1971 vedla oddělení výměny v odboru mezinárodní výměny a nákupu publikací. V únoru 1972 byla uvolněna z této funkce a na konci srpna 1973 rozvázala pracovní poměr dohodou. Od roku 1973 do roku 1975 působila jako samostatná odborná pracovnice a spoluřešitelka dílčích úkolů v odboru výzkumu Ústavu technického rozvoje a informací (UTRIN) v Praze. Konkrétně se jednalo o Státní výzkumný program P 18 "Státní informační politika", kde zpracovávala dokumentaci k využívání zahraničních informačních databází u nás. Dalším jejím zaměstnavatelem byl Ústav vědeckých lékařských informací (ÚVLI) v Praze. V odboru výzkumu zde řešila dílčí výzkumné úkoly v programu P 18 při projektování a realizaci celostátní služby adresných průběžných rešerší (SDI) z databáze Excerpta Medica.
Výsledky statistického výzkumu využívání této služby mezi československými lékaři zpracovala ve studii Místo sekundární informační služby v procesu komunikace VTEI (na příkladu využívání báze dat Excerpta Medica) publikované ve sborníku Aktuální otázky sdělování a využívání informací. (Praha ÚVTEI 1988, s. 41-82). V letech 1986 až 1991 zaváděla systém ISIS ve Světové odborové federaci. Jejím posledním působištěm se stala Národní knihovna ČR, kde do roku 1996 vedla Oddělení doplňování zahraniční literatury. Na téma využití moderních podpůrných prostředků při doplňování literatury publikovala stať Akvizice v elektronickém světě (In: I´ 94, č. 11, s. 276-279.) Své zkušenosti z praxe využila později jako externí lektorka předmětu Trh informačních pramenů na Vyšší odborné škole informačních služeb (VOŠIS). V rámci své pracovní náplně zpracovala v letech 1973 až 1996 ve spoluautorství či samostatně řadu článků a výzkumných zpráv. Přednášela též v Institutu pro doškolování lékařů a farmaceutů (ILF) v Praze. Od založení až do roku 2010 byla členkou SKIP.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 22 / 000002266.htm ]