NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Bieber, Wilhelm, 1898-
Narození 16. září 1898, Duchcov (okr. Teplice)
Místo působení Most (okr. Most) - Deutsche Gemeindebücherei

Biografická pozn. Narozen 16. 9. 1898 v Duchcově. Phil. C., knihovník v Mostě, sestavitel knihovních seznamů.
Źivotopis Narodil se v poledne 16. září 1898 v Duchcově, kde jeho otec působil jako důlní úředník. Docházel patrně na chomutovské gymnázium a studoval filologii na univerzitě, protože užíval titul Phil. C. Kolem roku 1926 se stal městským knihovníkem v Mostě a krátce poté sestavil první knihovní seznam, který vyšel tiskem jako Bücher-Verzeichnis der deutschen Gemeindebücherei in Brüx (Brüx: Die deutsche Gemeindebücherei, [1926]. 203 s.). V roce 1933 na něj navázal druhým dílem, který vyšel rovněž tiskem a měl 196 stran. Patřil mezi aktivní knihovníky, i když nikdy nekandidoval do výboru Svazu německých knihovníků. Na 1. celostátním lidovýchovném sjezdu v Brně v roce 1928 vystoupil s přednáškou o mostecké knihovně, v létě 1929 zorganizoval třítýdenní státní knihovnický kurz v Mostě a přednášel na něm. V publikaci Handbuch der sudetendeutschen Volksbildung zveřejnil podrobnou zprávu o činnosti mostecké knihovny za rok 1928. Byl členem Gesellschaft für deutsche Volksbildung in der Tschechoslowakischen Republik. Jako městský knihovník působil v Mostě ještě v roce 1941 a vzhledem ke svému věku lze předpokládat, že byl v této funkci do roku 1945 a poté odsunut.
Další info URLMatriční záznam o narození a křtu

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 22 / 000002269.htm ]