NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Fiedler, August, 1885-1964
Odkaz. forma Fiedler, Augustin, 1885-1964
Narození 25. března 1885, Brno (okr. Brno-město)
Úmrtí 11. prosince 1964, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Deutsche öffentliche Stadtbibliothek und Lesehalle (1922-1945)

Biografická pozn. Narozen 25. 3. 1885 v Brně, zemřel 11. 12. 1964 v Brně. Knihovník, ředitel německé veřejné městské knihovny v Brně. Práce z oboru.
Źivotopis Narodil se 25. března 1885 v Brně, kde se jeho otec živil jako krejčí. Od roku 1899 docházel na 2. německé státní gymnázium v Brně. Po maturitě, kterou složil v roce 1907, studoval na vídeňské univerzitě. Ve dvacátých letech 20. století byl zaměstnancem brněnského magistrátu na pozici vrchního kancelářského rady. Dne 21. dubna 1922 byl jmenován vedoucím německé veřejné knihovny a dostal roční lhůtu na provedení přípravných prací. V září 1922 získala knihovna provizorní prostory, ale slavnostně byla otevřena až 4. listopadu 1923. A. Fiedler před jejím otevřením získával zkušenosti v lipské knihovně. V ní se inspiroval knižními lístky a v Brně zavedl tento způsob evidování výpůjček pomocí nich. V Lipsku zároveň nakoupil řadu knih, ale došlo k problému s jejich vývozem z Německa, takže se kvůli tomu musel posunout termín otevření brněnské knihovny. Prostory nebyly vyhovující pro další rozvoj této knihovny, a proto zajistil přestěhování do vhodnějších místností v přízemí školní budovy v Husově ulici a otevřel ji v lednu 1926. Během následujících let z ní vybudoval největší německou lidovou knihovnou v Československu co do počtu svazků. V roce 1938 již byl ve funkci ředitele knihovny a na brněnském magistrátu měl pozici vrchního administrativního tajemníka. Brněnské knihovnictví a knihovnu propagoval nejen v tisku (v roce 1929 vydal publikaci o veřejných knihovnách v Brně), ale přednášel na toto téma na německém učitelském ústavu v letech 1926 až 1935 i na brněnských středních školách (na německém státním reálném gymnáziu, na veřejné německé obchodní škole pro chlapce a dívky).
Jeho odborné knihovnické znalosti byly uznány ministerstvem školství a národní osvěty a v r. 1935 byl jmenován členem státní zkušební komise pro knihovnictví a zkušebním komisařem pro obor psychologie, organizace knihoven a knihovnického zákonodárství. Byl činný i ve Svazu německých knihovníků, na valné hromadě svazu v červnu 1923 a v listopadu 1927 byl zvolen za jednoho z členů výboru. Patřil mezi hlavní organizátory 1. celostátního sjezdu lidovýchovných pracovníků a knihovníků veřejných knihoven v roce 1928 v Brně. Byl aktivní ve vedení spolku Deutsch-mährische Heimat, v německém divadelním spolku, působil jako jednatel německého městského osvětového sboru a byl členem Společnosti pro německou osvětu v ČSR. V rozhlasovém vysílání viděl významný nástroj pro osvětovou práci. Od roku 1927 vedl programový referát brněnského rozhlasu vysílajícího v němčině. Když v lednu 1932 proběhlo v Brně jednání osvětových pracovníků, hovořil o důležitosti rozhlasu pro osvětovou práci a účastníkům zařídil návštěvu brněnského rozhlasového studia. Od roku 1935 kromě řízení brněnské knihovny vedl německou redakci brněnského rozhlasu a po zrušení městského muzea v roce 1943 a převedení muzejních pracovníků do knihovny byl pověřen i vedením muzea. Po osvobození Československa byl souzen a léta 1945 až 1955 strávil ve vězení. Po propuštění žil v Brně až do své smrti, která nastala 11. prosince 1964.
Další info URLMatriční záznam o narození a křtu

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 22 / 000002273.htm ]