NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Herr, Arthur, 1891-1986
Odkaz. forma Herr, Artur, 1891-1986
Narození 20. srpna 1891, Olomouc (okr. Olomouc)
Úmrtí 17. října 1986, Reutlingen (Německo)
Místo působení Olomouc (okr. Olomouc) - Deutsche Gemeindebücherei (1919-1925)
Varnsdorf (okr. Děčín) - Deutsche Stadtbücherei (1926-1938, 1939-1945)
Liberec (okr. Liberec) - Abteilung Bücherei und Volksbildungswesen beim Reichskommissariat (1938-1939)
Varnsdorf (okr. Děčín) - Volksbüchereiberatungsstelle (1940-1945)

Biografická pozn. Narozen 20. 8. 1891 v Olomouci, zemřel 17. 10. 1986 v Německu. PhDr., knihovník.
Źivotopis Narodil se 20. srpna 1891 v Olomouci. V letech 1901 až 1908 docházel na státní vyšší reálku ve svém rodišti a absolvoval ji s výborným prospěchem. Poté patrně studoval ve Vídni. Již jako vysokoškolák se zajímal o stav olomoucké knihovny a kritizoval množství zastaralé a nevhodné literatury v ní. Po skončení 1. světové války se snažil zlepšit její fond a vyřadil z ní 2000 svazků. V roce 1919 publikoval spisek o knihovnickém zákoně, v němž kritizoval, že zákon preferuje českou menšinu v německých městech. Poté, co byla v Olomouci na podzim 1919 otevřena německá knihovna, staral se o ni dobrovolně a bez odměn několik let. Zavedl v ní moderní postupy podle lipské knihovnické školy. Po jmenování městským knihovníkem vykonával tuto funkci jen do konce října 1925, protože mu čeští úředníci všemožně ztěžovali knihovnickou práci. Odstěhoval se do Varnsdorfu a v roce 1926 převzal péči o varnsdorfskou knihovnu, později se stal i vedoucím městského muzea. Do konce roku 1937 zastával funkci knihovníka také v liberecké Společnosti pro německou osvětu. Od podzimu 1938 do října 1939 vedl oddělení knihoven a osvěty na říšském komisariátu v Liberci. Poté se vrátil do Varnsdorfu a vedle řízení městské knihovny vedl odtud státní úřad pro lidové knihovny v ústeckém vládním kraji. Městským knihovníkem ve Varnsdorfu byl zřejmě do května 1945. Jak v Olomouci, tak ve Varnsdorfu přispíval texty o knihovnictví jak do regionálních novin, tak do knihovnických časopisů. V Olomouci psal fejetony do novin Mährisches Tagblatt a do časopisu Buch und Volk, kde byl zpočátku i členem redakční rady.
V roce 1934 začal vydávat knihovnický měsíčník Die Gemeindebücherei, dokud jej české úřady nezakázaly. Po roce 1938 psal do lipského časopisu Die Bücherei. Byl aktivní ve Svazu německých knihovníků. Na ustavující valné hromadě v roce 1921 byl zvolen místopředsedou a tuto funkci obhájil i po dvou letech. V roce 1927 v Jihlavě se stal předsedou svazu. V roce 1934 na jednání německých knihovníků v Liberci, kde účastníci odsoudili seznamy knih, které je třeba vyřadit, byl hlavním referujícím. V Olomouci byl členem Metznerbundu, ve Varnsdorfu vstoupil do liberecké Společnosti pro německou osvětu a v roce 1937 byl zvolen jejím jednatelem. Po osvobození Československa byl odsunut do Německa. Dále pracoval v knihovnách a získal titul knihovní rada. V důchodu žil ve městě Winnenden v Bádensku-Württembersku. Zemřel na následky nehody 17. října 1986 v Reutlingen nebo Sindelfingen. LEHMANN, Emil. Handbuch der sudetendeutschen Volksbildung: kulturpolitisches Handbuch in Selbstdarstellungen der sudetendeutschen Verbände. Reichenberg: Sudetendeutscher Verlag Franz Kraus, 1931. s. 195.
Medaile a ocenění Gaukulturpreis (1941)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 22 / 000002275.htm ]