NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Dreyhausen, Oskar, 1881-
Odkaz. forma Dreyhausen, Oskar von Ehrenreich, 1881-
Narození 14. září 1881, Hradec Králové (okr. Hradec Králové)
Místo působení Teplice (okr. Teplice) - Volksbücherei und Lesehalle (1913-)
Ústí nad Labem (okr. Ústí nad Labem) - Staatliche deutsche Bibliothekarschule (1921-1924)

Biografická pozn. Narozen 14.9.1881 v Hradci Králové. Knihovník a pedagog v Teplicích, státní knihovnický instruktor pro německé knihovny.
Źivotopis Narodil se 14. září 1881 v Hradci Králové, kde otec v té době byl setníkem v českém zeměbraneckém praporu č. 29. Od roku 1893 docházel na německé státní gymnázium v Českých Budějovicích, po dvou letech však musel následovat otce do dalších měst. Pedagogiku vystudoval patrně na univerzitě v Praze či Vídni. Jako kandidát učitelství nastoupil v září 1906 na státní reálku v Teplicích-Šanově. Na konci června 1907 byl jmenován skutečným učitelem na této škole. Od roku 1913 se staral o teplickou lidovou knihovnu a čítárnu. Pro její uživatele vytvořil řadu seznamů doporučené četby. V říjnu 1921 ho jmenovalo ministerstvo školství a národní osvěty docentem na státní knihovnické škole v Ústí nad Labem a v roce 1927 ho ustanovilo ředitelem pro německý běh 1927/28 ve státní knihovnické škole v Praze. Od roku 1930 byl státním knihovnickým instruktorem pro německé knihovny. Od roku 1935 byl členem zkušební komise pro státní knihovnické zkoušky v německé sekci. Přednášel na kurzech pro německé knihovníky v Ústí nad Labem, Stříbře, Nýrsku, Novém Jičíně, Mostě, Šumperku, Trutnově, Frývaldově, Sokolově, Mariánských Lázních a na zámku Svojkově u České Lípy. V letech 1923 až 1927 vydával s dr. A. Mouchou časopis Buch und Volk a přispíval do něho odbornými články. V roce 1928 založil časopis Volksbildungsarbeit a byl jeho redaktorem až do roku 1936. Psal články s knihovnickou tematikou do Volk und Kultur. Přispěl článkem o knihovnách na Teplicku do WORLICZEK, A. Teplitz-Schönau. Berlin: Deutscher Kommunal-Verlag Ges, 1930, s. [141]-144.
Na ustavující schůzi v Ústí nad Labem v listopadu 1921 byl zvolen jednatelem Svazu německých knihovníků v Československé republice. Tuto funkci obhájil jak na schůzi v Liberci o dva roky později, tak i v Jihlavě v roce 1927. Z titulu této funkce zastupoval Svaz na mezinárodním knihovnickém kongrese v Praze v roce 1926. Od roku 1910 byl také aktivní ve Svazu vzdělávacích spolků.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 22 / 000002279.htm ]