NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Reichelt, Eduard, 1868-1928
Narození 18. března 1868, Žandov (okr. Česká Lípa)
Úmrtí 14. listopadu 1928, Rumburk (okr. Děčín)
Místo působení Teplice (okr. Teplice) - Staats-Real- und Obergymnasium
Teplice (okr. Teplice) - Volksbücherei (1900-1907)
Rumburk (okr. Děčín) - Städtische Bücherei (1922-1928)

Biografická pozn. Narozen 18. 3. 1868 v Žandově, zemřel 14. 11. 1928 v Rumburku. Ředitel gymnázia v Rumburku, knihovník, politik.
Źivotopis Narodil se 18. března 1868 v 10 hodin večer v Žandově. Od zimního semestru 1886/87 studoval klasickou filologii na Filozofické fakultě Německé univerzity v Praze. V červnu 1893 složil zkoušky učitelství na středních školách z latiny, řečtiny a němčiny. Poté vyučoval jako suplent na středních školách v Mostě a Teplicích-Šanově. V červenci 1897 byl jmenován skutečným učitelem na státním reálném a vyšším gymnáziu v Teplicích-Šanově a patrně krátce poté se ujal správy učitelské knihovny. Sestavil její katalog, který byl vydán jako příloha k výroční zprávě gymnázia za rok 1898/99. V Teplicích se zasloužil i o rozvoj lidové knihovny. Jako předseda osvětového spolku ji řídil patrně v letech 1900 až 1907. Poté, co byl v září 1919 jmenován ředitelem státního gymnázia v Rumburku, zasadil se o založení rumburské knihovny a pak ji vedl od října 1922 asi až do své smrti. V roce 1925 sestavil katalog rumburské knihovny. Byl aktivní v řadě spolků. Již během univerzitních studií vstoupil do Lesehalle der deutschen Studenten. V Teplicích patřil mezi zakladatele Spolku středoškolských učitelů v severních Čechách a od května 1902 vydával spolkové periodikum Mittheilungen. V letech 1908 až 1911 byl poslancem Českého zemského sněmu. V roce 1919 byl zvolen předsedou Svazu Němců v Čechách. Sepsal čítanku řečtiny (Griechisches Lesebuch: für die V. und VI. Klasse österreichischer Gymnasien), kterou vydal F. Tempsky v roce 1913 ve Vídni. Zemřel 14. listopadu 1928 v Rumburku.
Další info URLWikipedie (Eduard Reichelt)
URLZáznam v matrice narozených Žandov (SOA Litoměřice, římskokat. f. ú., (1864-1882), fol. 43.)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 22 / 000002281.htm ]