NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Navrátil, Josef, 1904-1980
Narození 9. června 1904, Kelčany (okr. Hodonín)
Úmrtí 12. ledna 1980, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Soukromá Masarykova knihovna (1927-1932)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav T. G. Masaryka (1932-1941, 1948-1954)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní lékařská knihovna (nyní Národní lékařská knihovna) (1954-1966)

Biografická pozn. Narozen 9. 6.1904 v Kelčanech, zemřel 12.1.1980 v Praze. RNDr., přírodovědec, psycholog, filozof, knihovník, editor, knihy o manželství.
Źivotopis Narodil se 9. června 1904 v Kelčanech jako syn strojmistra cukrovaru. V letech 1914 až 1922 docházel na reálné gymnázium v Kyjově. Po maturitě se zapsal na Vysokou školu báňskou v Příbrami, po dvou měsících přestoupil na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Na univerzitě se připravoval nejen na výuku přírodopisu, zeměpisu a filozofie na středních školách, ale zajímal se i o problematiku dědičnosti získaných vlastností. Na podzim 1926 získal absolutorium a od května 1927 do listopadu 1927 působil jako suplující profesor na pražském akademickém gymnáziu a na reformním reálném gymnáziu v pražské Bubenči. Na podzim 1927 získal zaměstnání v soukromé Masarykově knihovně, rychle se v ní zapracoval a do věstníku Naše kniha (1930, 11(6-8), s. 93) napsal o ní stručnou stať. V letech 1928 až 1930 byl kromě toho asistentem ve filozofickém a psychologickém semináři F. Krejčího na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po předložení disertační práce O vývoji, druhu a organismu v soudobé biologii a po složení rigorózních zkoušek byl v prosinci 1931 promován doktorem přírodních věd. V letech 1932 až 1941 byl zaměstnán v Ústavu TGM. Před vypuknutím 2. světové války působil deset let v dozorčí radě a v představenstvu nakladatelství Čin. V letech 1932 až 1947 byl členem redakční rady časopisu Česká mysl. Patřil mezi průkopníky předmanželského poradenství a plánovaného rodičovství. V roce 1924 vstoupil do sociálně demokratické strany, v červnu 1948 se nechal přeregistrovat do KSČ. V protektorátu se zapojil do domácího odboje, v roce 1939 připravoval mj. útěky osob do ciziny.
V únoru 1943 byl potřetí zatčen gestapem, prošel pankráckou a terezínskou věznicí. Vězněn byl i v Gollnowě, Norimberku, Drážďanech a Lipsku, kde se dočkal v květnu 1945 osvobození. Od května 1945 do března 1949 působil jako náměstek ředitele nakladatelství Čin, v letech 1948 až do října 1951 byl náměstkem ředitele v Ústavu TGM, poté ředitelem až do likvidace ústavu na začátku roku 1954. V březnu 1954 byl pověřen řízením Státní lékařské knihovny a v lékařské knihovně pracoval jako její ředitel až do spojení s Ústavem pro zdravotnickou dokumentaci v roce 1961. Navázal spolupráci s významnými lékařskými knihovnami a informačními středisky v zahraničí a začal vydávat knihovnické periodikum. Na konci ledna 1966 odešel do důchodu. V roce 1968 marně usiloval o obnovení Ústavu i o oživení Masarykovy společnosti, kterou spoluzaložil v roce 1946. Poté se stáhl do ústraní a 12. ledna 1980 zemřel v Praze.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 22 / 000002296.htm ]