NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Franzel, Emil, 1901-1976
Církevní jméno Boeheim, Carl von, 1901-1976
Narození 29. května 1901, Háj u Duchcova (okr. Teplice)
Úmrtí 29. června 1976, Mnichov (Německo)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Národního muzea (1940-1942)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Zemská a universitní knihovna (nyní Národní knihovna ČR) (1942)
Mnichov (Německo) - Bayerische Staatsbibliothek (1951-1963)

Biografická pozn. Narozen 29. 5. 1901 v Háji u Duchcova, zemřel 29. 6. 1976 v Mnichově. PhDr., historik, novinář, knihovník, spisovatel a sudetoněmecký politik, autor historických publikací a románů.
Źivotopis Narodil se 29. května 1901 ve 3 hodiny ráno v Háji u Duchcova jako syn učitele. Maturitu složil s vyznamenáním v roce 1920 na duchcovském gymnáziu. Od zimního semestru 1920/21 studoval historii a němčinu na univerzitách v Praze, Mnichově a Vídni díky stipendiu sociálně demokratické strany, do níž vstoupil. V letech 1924 až 1937 byl redaktorem ústředního stranického deníku Sozialdemokrat. V červnu 1925 získal titul doktora filozofie na Německé univerzitě v Praze. V Praze rovněž složil státní knihovnickou zkoušku. V roce 1928 a 1930 přispěl knihovnickými statěmi do časopisu Volksbildungsarbeit. V květnu 1930 aktivně vystoupil na jednání sudetoněmeckých knihovníků v Ústí nad Labem. Ve 30. letech pracoval v Praze v německém vzdělávacím institutu „Urania“, jehož ředitelem byl v letech 1938 až 1940. Po vstupu německých vojsk do Prahy byl zatčen, ale díky svým přátelům brzy propuštěn. Přizpůsobil se panující situaci do té míry, že ho sudetoněmecké noviny Die Zeit představily jako jednoho z duchovních vůdců etnických Němců v Praze. Od října 1940 do konce května 1942 byl zaměstnán v knihovně Národního muzea jako vrchní knihovní komisař, knihovnickou zkoušku složil v listopadu 1941, když kromě ústního pohovoru zpracoval písemně práci o Knihovně Národního muzea. Od července 1942 byl ve stejné hodnosti v Zemské a universitní knihovně v Praze. V červenci 1941 byl povolán na pražskou policejní školu, aby tu vyučoval historii. V květnových bojích roku 1945 byl těžce zraněn. Po propuštění z vězení se v roce 1946 odstěhoval do Bavorska. Ve Weilheimu učil až do roku 1949 na vyšší reálné škole, poté dva roky na filozofické a teologické vysoké škole v Augsburgu. Koncem roku 1950 vstoupil do služeb Bavorské státní knihovny.
V roce 1952 se stal ministerským pověřencem pro lidové knihovnictví v Bavorsku. Dosáhl toho, že se každoročně zvyšoval příspěvek na chod knihoven a vznikla další knihovní metodická centra. Redigoval knihovnický časopis Büchermarkt, jenž poskytoval vedoucím knihoven užitečné rady pro řízení a pro nákup literatury. Mimo to se angažoval se v sudetoněmeckých krajanských spolcích, zvláště v Ackermann-Gemeinde, podílel se na založení Sudetoněmeckého krajanského sdružení a Sudetoněmecké rady. V roce 1954 získal hodnost knihovního rady, v říjnu 1963 došel do penze s hodností vrchního vládního knihovního rady, ale i v ní zůstal aktivní. Týdně napsal 900 strojopisných stran. Často také přednášel. Údajně pronesl za svůj život 5000 přednášek na 500 různých témat. Pod svým jménem psal politické a odborné texty, pod pseudonymem Carl von Boeheim novely a romány. Po delší nemoci zemřel 29. června 1976 (některé zdroje uvádějí 3. červenec) v Mnichově. Další zdroje: Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken, 1942 (33), s. 121, 1952 (35), s. 189, 1955 (36), s. 213-214, 1965 (41), s. 258.
Medaile a ocenění Konrad-Adenauer-Preis der Deutschland-Stiftung (1968)
Další info URLWikipedie (Emil Franzel )
URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 23 / 000002302.htm ]