NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Kreysler, Friedrich, 1905-1952
Narození 3. února 1905, Děčín (okr. Děčín)
Úmrtí 14. února 1952, Bochum (Německo)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Pädagogisches Seminar der Deutschen Universität (1925-1928)
Liberec (okr. Liberec) - Volksbücherei und Lesehalle der Stadt Reichenberg (1935-1945)
Bochum (Německo) - Stadtbibliothek (1948-1952)

Biografická pozn. Narozen 3. 2. 1905 v Děčíně, zemřel 14. 2. 1952 v Bochumi (Německo). PhDr., knihovník, ředitel městské knihovny v Bochumi.
Źivotopis Narodil se 3. února 1905 v Děčíně jako syn obchodníka. Ve svém rodišti docházel na vyšší reálné gymnázium. V letech 1925 až 1928 studoval pedagogiku, dějiny a němčinu na Filozofické fakultě Německé univerzity v Praze a zároveň působil jako knihovník pedagogického semináře v Praze. V listopadu 1928 byl promován na doktora filozofie, když složil rigoróza a předložil disertaci na téma lidovýchovy. V letech 1929 až 1931 byl župním tajemníkem Německého kulturního svazu pro Karpatskou župu v Bratislavě a v letech 1931 až 1934 župním tajemníkem Svazu Němců v Ještědsko-jizerské župě v Liberci. Od 1. ledna 1935 zastával funkci vedoucího osvětového úřadu na libereckém magistrátu a zároveň řídil libereckou lidovou knihovnu. Ve školním roce 1935/36 složil státní knihovnické zkoušky, aby splnil kvalifikaci pro vykonávání této funkce. V roce 1936 mu byla přiznána hodnost knihovního asistenta, v roce 1940 knihovního rady. Na zámku Svojkově přednášel v červnu 1937 na povinném pokračovacím kurzu pro německé knihovníky v městech nad 10 tisíc obyvatel. V roce 1938 přispěl článkem s knihovnickou tematikou do časopisu Buch und Volk. Když v roce 1945 opouštěl libereckou knihovnu, mohl mít pocit uspokojení, že vybudoval moderní knihovnu s čítárnou a přednáškovým sálem, hudebním a dětským oddělením a se třemi pobočkami a že zavedl okresní putovní knihovnu. Nový domov našel nejprve ve městě Göttingen v Dolním Sasku, kde do roku 1947 pracoval na místní univerzitě jako pomocná síla.
V roce 1948 se stal ředitelem městské knihovny v Bochumi v Severním Porýní-Vestfálsku. Zaměřil se na její obnovu, neboť budova knihovny byla zničena během bombardování v listopadu 1944. Stavbu začal plánovat v roce 1949 a po dvou letech již stála poblíž radnice jako první knihovní budova postavená v Německu po 2. světové válce. V bochumských pobočkách knihovny vytvořil volný výběr knih, v ústřední knihovně jej však už nestačil zavést, protože předčasně zemřel 14. února 1952.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 23 / 000002303.htm ]