NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Lauche, Rudolf, 1897-1970
Narození 23. února 1897, Lednice (okr. Břeclav)
Úmrtí 5. května 1976, Diessen (Německo)
Místo působení Lednice (okr. Břeclav) - Vyšší ovocnářsko-zahradnická škola (1924-1939)
Braunschweig (Německo) - Forschungsanstalt für Landwirtschaft (1948-1963)

Biografická pozn. Narozen 23. 2. 1897 v Lednici, zemřel 5. 5. 1976. RSDr., pedagog a knihovník.
Źivotopis Narodil se 23. února 1897 v Lednici jako syn dvorního zahradníka knížete Jana II. z Lichtenštejna. V letech 1907 až 1915 docházel na komunální vyšší gymnázium císařovny Alžběty v Břeclavi. Po maturitě narukoval k 99. pěšímu pluku, s nímž se zúčastnil bojů na Východě. V roce 1917 byl povýšen do hodnosti poručíka a za letech 1919 až 1923 studoval na německé technice v Brně. Již během studií byl aktivní v brněnském spolku Deutsche Heimat a působil v redakční radě časopisu Deutschmährische Heimat. V roce 1923 byl promován na vídeňské univerzitě. V letech 1923 až 1924 byl předsedou Svazu německých okresních osvětových výborů a knihovních rad pro Moravu a Slezsko. V roce 1924 složil knihovnické zkoušky na Státní škole knihovnické v Ústí nad Labem a vrátil se do Lednice. Na Vyšší ovocnářsko-zahradnické škole učil technické předměty a staral se o školní knihovnu asi do roku 1939. Poté učil na břeclavském gymnáziu do konce 2. světové války. Po odsunu bydlel u svých příbuzných v Celle u Hannoveru. Učil tam na vyšší škole do doby, než se mu podařilo získat místo v centrální knihovně Výzkumného ústavu zemědělského v Braunschweigu-Völkenrode v roce 1948. Stal se vedoucím knihovny a opustil ji až v roce 1963, kdy odešel do penze s titulem vědeckého rady. Publikoval odborné práce, z nichž nejvýznamnější byla světová bibliografie zemědělských bibliografií (Internationales Handbuch der Bibliographien des Landbaues) vydaná v roce 1957. V penzi se odstěhoval k ledovcovému jezeru Ammersee a bavil se sestavováním rodokmenu své rodiny. Zemřel 5. května 1976 v bavorském městě Diessen.
Medaile a ocenění Karlův vojenský kříž
Signum laudis

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 23 / 000002304.htm ]