NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Česák, Josef, 1921-2008
Narození 3. června 1921, Hradec Králové (okr. Hradec Králové)
Úmrtí 19. března 2008, Turnov (okr. Semily)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústřední ekonomická knihovna (nyní Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE) (1973-1981)

Biografická pozn. Narozen 3. 6. 1921 v Hradci Králové, zemřel 19. 3. 2008 v Turnově. Ing., knihovník, vexilolog a filatelista.
Źivotopis Narodil se 3. června 1921 v Šostenách u Hradce Králové (dnes součást města) do rodiny zemědělského hospodáře. V letech 1927 až 1932 vychodil pět tříd obecné školy v Hradci Králové a následně čtyři třídy královéhradecké měšťanky. V roce 1940 maturoval na obchodní akademii v Hradci Králové, na níž studoval od roku 1936. V letech 1940 až 1941 byl nuceně nasazen jako dělník v norimberské firmě Edeka. V letech 1942 až 1945 byl zaměstnán jako účetní a česko-německý korespondent v technické kanceláři Ing. Ladislava Braunera v Praze 8. Po druhé světové válce vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a patrně v roce 1949 mu byl udělen titul inženýra. Protože ovládal angličtinu, němčinu, ruštinu a španělštinu, nastoupil do podniků zahraničního obchodu Papco a Ligna. V nich pracoval v letech 1949 až 1959 většinou jako obchodní referent. Od roku 1959 byl zaměstnán v novinářských závodech Mír, závod Mladá fronta v Praze 1. Zpočátku byl na pozici dělníka u rotaček, později korektora novin a cizojazyčných publikací v Panské ulici. V roce 1972 přešel na místo účetního do podniku Stav v Praze 1 a po roce do podniku zahraničního obchodu Inspekta. Od roku 1973 pracoval jako odborný pracovník v Praze na Žižkově v Ústřední ekonomické knihovně, která tehdy byla složkou Státní knihovny ČSR. Na tomto pracovišti sestavil několik bibliografií, např. Řízení národního hospodářství v socialistických a kapitalistických státech a rozvojových zemích se socialistickou, resp. kapitalistickou cestou rozvoje či Mezinárodní ekonomická integrace v socialistických, kapitalistických a rozvojových zemích.
V rámci edice Novinky literatury - ekonomie mu zde také vydali dva slovníky. V roce 1979 to byl Česko-anglický slovník termínů a stylistických konstrukcí z oblasti ekonomie a jejích pomocných, hraničních a průřezových disciplín, v roce 1980 podobným způsobem zpracovaný česko-německý slovník. V roce 1981 odešel do důchodu a odstěhoval se do Vazovce (nyní součást Turnova). Kromě filatelie a vexilologie se zajímal i o politologii a českou filologii. V důchodu přispíval publicistickými články do Pojizerských listů. Je i autorem detektivní novely Muži kolem Patricie, která vycházela na pokračování v časopise Svět práce v roce 1969. V roce 1972 byl jedním ze zakladatelů Vexilologického klubu při Obvodním kulturním domě v Praze 3 (dnes Česká vexilologická společnost). Aby usnadnil kvalitní překládání vexilologických termínů, sestavil s Jiřím Tenorou pětijazyčnou frazeologickou příručku Odborné výrazy a stylistické konstrukce používané ve vexilologii. Zemřel 19. března 2008 ve Vazovci, osadě, která je součástí Turnova. Podle jeho přání byl popel z jeho ostatků rozptýlen.
Medaile a ocenění Čestný diplom Vexilologického klubu (1982)
Čestný člen Vexilologického klubu (2000)
Další info URLWikipedie (Josef Česák)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 23 / 000002314.htm ]