NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Guth, Miroslav, 1916-
Narození 6. října 1916
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Úřad pro normalizaci (1951-1956)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní úřad pro vynálezy a normalizaci (1956-1965)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací (1966-1978)

Biografická pozn. Narozen 6.10.1916. Ing., časopisecké články z techniky a informatiky.
Źivotopis Narodil se 6. října 1916 do dělnické rodiny. Po absolvování Českého vysokého učení technického v Praze pracoval dále na vysoké škole jako vědecká síla až do jejího uzavření nacisty v roce 1939. V květnu 1945 vytvořil studentské zpravodajské centrum v Praze na Národní třídě, odkud se předávaly zprávy České národní radě. Působil ve Spolku československých inženýrů, jehož generální tajemníkem byl jmenován v roce 1949. Stal se také prvním tajemníkem v Ústředním klubu techniků a zlepšovatelů. Od roku 1951 pracoval v Úřadu pro normalizaci, kde rozpracoval systém třídění státních technických norem. Podílel se i na budování knihovny Československých státních norem. Po sloučení Úřadu pro normalizaci a Úřadu pro vynálezy do Státního úřadu pro vynálezy a normalizaci v roce 1956 budoval a řídil bibliografickozpravodajský odbor, jehož součástí byla Ústřední knihovna patentové literatury. V roce 1965 přešel do Státní komise pro vědu a techniku, v níž dostal za úkol vybudovat Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací. To se mu podařilo v následujícím roce a do roku 1967 je i řídil, poté zastával funkci prvního náměstka ústředního ředitele ÚVTEI. V ÚVTEI kladl váhu na rozvoj speciálních bibliografií. Rozvíjel mezinárodní spolupráci socialistických zemí v oblasti VTEI, působil ve stálé pracovní skupině RVHP pro vědecké a technické informace. Byl členem vědecké rady Mezinárodního centra vědeckých a technických informací v Moskvě, vědecké rady Státní knihovny ČR i členem Ústřední knihovnické rady.
Byl vedoucím lektorské skupiny OV KSČ v Praze 1 a místopředsedou ZO KSČ v ÚVTEI. V květnu 1968 byl členem přípravného výboru SKIP. Do důchodu odešel v roce 1978, ale na ÚVTEI působil dále ve funkci poradce.
Medaile a ocenění medaile ÚV KSČ k 25. výročí Vítězného února (1973)
čestný odznak k 25. výročí RVHP
čestný diplom Městského výboru Národní fronty v Praze

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 23 / 000002324.htm ]