NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Bažant, Jaromír, 1878-1956
Narození 12. května 1878, Pardubice (okr. Pardubice)
Úmrtí 10. července 1956, Písek (okr. Písek)
Místo působení Písek (okr. Písek) - Státní vyšší reálka Dra. Adolfa Heyduka (1922-1927)
Písek (okr. Písek) - Riegrova okresní knihovna (1925-1938)

Biografická pozn. Narozen 12.5.1878 v Pardubicích, zemřel 10.7.1956 v Písku. Ing., středoškolský profesor, osvětový a knihovnický pracovník, statě z oboru chemie a geometrie, překlady z francouzštiny.
Źivotopis Narodil se 12. května 1878 v Pardubicích. V roce 1895 maturoval na české zemské reálce v Prostějově, na níž byl jeho otec profesorem. Poté do roku 1899 studoval na české vysoké škole technické v Praze, kde složil obě státní zkoušky z technické chemie s vyznamenáním a dosáhl titulu inženýra. Současně byl mimořádným posluchačem filozofické fakulty české Karlo-Ferdinandovy univerzity. V září 1899 získal suplentské místo na české zemské reálce v Prostějově. V roce 1901 složil učitelské zkoušky z chemie pro vyšší reálky, z matematiky a zeměpisu pro nižší reálky a byl jmenován skutečným učitelem na zemské vyšší reálce v Novém Městě na Moravě. Po převzetí reálky státem byl v roce 1904 přejat do státní služby. Od roku 1909 vyučoval na státní reálce v Písku (s přerušením v době válečné i poválečné, kdy konal vojenskou službu). Od školního roku 1922/23 se staral o učitelskou knihovnu. Na konci dubna 1927 byl jmenován ředitelem. Když převzal 22. července 1927 řízení ústavu, správu učitelské knihovny si sice neponechal, ale dále působil jako knihovník okresní knihovny. V září 1925 získal pro myšlenku vybudovat ji tehdejšího předsedu okresní správní komise. Komise v tom roce přispěla na okresní knihovnu 4 tisíci korunami, J. Bažant sehnal z různých zdrojů dalších více jak 10 tisíc korun. Nakoupil přes 600 svazků hodnotné četby, sestavil stanovy a výpůjční řád, který si nechal schválit správní komisí. Zpočátku předával knihy v kufříku nebo cestovním košíku do 12 obcí soudního okresu píseckého, v roce 1930 rozšířil oblast působnosti knihovny i na soudní okres mirovický a vodňanský.
Na chod okresní knihovny, která dostala do názvu slovo Riegrova, stále potřeboval finanční prostředky. Od roku 1930 určitý příspěvek dostával od okresního úřadu, pochopení našel i u městské spořitelny v Písku. O chodu okresní knihovny pravidelně referoval v České osvětě, a tak inspiroval další okresní osvětové sbory. Staral se o ni minimálně do roku 1938. Ani stav písecké městské knihovny mu nebyl lhostejný. V červenci 1930 o ní referoval na schůzi obecního zastupitelstva a požadoval její vhodnější umístění, protože v ní myši běhaly po knihách. Zemřel 10. července 1956 v Písku.
Medaile a ocenění Uznávací diplom Masarykova lidovýchovného ústavu za osvětovou práci

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 23 / 000002326.htm ]