NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Koller, Oswald, 1852-1910
Narození 30. července 1852, Brno (okr. Brno-město)
Úmrtí 10. června 1910, Klagenfurt (Rakousko)
Místo působení Kroměříž (okr. Kroměříž) - Landes-Ober-Realschule (1877-1891)
Vídeň (Rakousko) - Musikhistorisches Institut (1898-1902)

Biografická pozn. Narozen 30. 7. 1852 Brně, zemřel 10. 6. 1910 v Klagenfurtu (Rakousko). Muzikolog, filolog - germanista a historik, středoškolský pedagog, bibliograf a knihovník, publikace z oboru.
Źivotopis Narodil se 30. července 1852 Brně, kde byl jeho otec okresním soudcem. V letech 1862 až 1869 docházel na německé gymnázium v Brně. Poté se zapsal na Filozofickou fakultu Vídeňské univerzity, kde se chtěl věnovat studiu matematiky. Brzy však převážila láska k historii podobně jako u otce, který byl sice právník, ale kromě jiného uspořádal brněnský městský archiv. Vedle historie vystudoval ve Vídni německou literaturu a získal aprobaci pro výuku dějepisu, zeměpisu, němčiny a francouzštiny. V letech 1872 až 1875 působil jako suplent na c. k. reálném gymnáziu v Brně, poté jako suplent na komunální vyšší reálce v Brně a na začátku školního roku 1877/78 byl přeložen jako skutečný učitel do Kroměříže na tamní reálku. V Kroměříži se zapojil do spolkového života. Stal se členem spolku Concordia, do jehož předsednictví byl později zvolen. V letech 1885 až 1892 dokonce učil v hudební škole tohoto spolku. Hned po příchodu na kroměřížskou reálku se kromě výuky němčiny, zeměpisu a dějepisu ujal i žákovské knihovny. Od školního roku 1879/80 se staral také o učitelskou knihovnu celých deset let. Více času mu začala zabírat vědecká činnost. První odborné práce publikoval ve výročních zprávách kroměřížské školy v letech 1878, 1880 a 1883. Na škole pak učil pouze němčinu a s její výukou si od školního roku 1889/90 ponechal péči jen o žákovskou knihovnu a o sbírku školních programů a zpráv. V roce 1891 byl přizván ke dlouhodobé spolupráci na sestavení hudební rakouské bibliografie.
V arcibiskupské knihovně v Kroměříži uspořádal beethovenský fond a bádal v archivu benediktinského kláštera Sv. Pavla v Lavanttal. Od února 1892 již vůbec nedocházel do kroměřížské reálky, protože čerpal dovolenou na vědeckou práci. Odjel do Vídně, aby pomohl profesoru dr. Adlerovi s přípravou mezinárodní výstavy pro hudbu a divadlo. Kroměříž opustil natrvalo v červenci 1893, když dostal ministerské jmenování profesorem na státní průmyslové škole v 1. vídeňském okrese. V letech 1898 až 1902 byl prvním knihovníkem v nově založeném Ústavu hudebních dějin při Vídeňské univerzitě. Napsal řadu odborných článků nejen z hudební historie, rád se také zabýval přírodními vědami, jejichž zákonitosti se snažil přenést na humanitní vědy. Napsal tak práci Hudba ve světle Darwinovy teorie. Při psaní se odreagovával řešením matematických hlavolamů. Kromě němčiny se domluvil česky, italsky, francouzsky a anglicky, což se mu hodilo při cestách do ciziny. Během jedné takové cesty na jih zemřel 10. června 1910 v Klagenfurtu.
Další info URLÖsterreichisches Biographisches Lexikon (Koller Oswald)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 23 / 000002330.htm ]