NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Čičatka, Jaroslav, 1891-1979
Odkaz. forma Čičatka, J., 1891-1979
Čičatka, Jar., 1891-1979
Narození 9. ledna 1891, Prostějov (okr. Prostějov)
Úmrtí 12. září 1979, Olomouc (okr. Olomouc)
Místo působení Olomouc (okr. Olomouc) - Česká státní reálka (1926-1939)
Olomouc (okr. Olomouc) - Krajská lidová knihovna (nyní Knihovna města Olomouce) (1953-1970)

Biografická pozn. Narozen 9. 1. 1891 v Prostějově, zemřel 12. 9. 1979 v Olomouci. PhDr., středoškolský profesor, literární historik, hudební spisovatel, divadelní pracovník, knihovník, literatura z oborů a z Olomoucka.
Źivotopis Narodil se 9. ledna 1891 v Prostějově. Maturoval na německé reálce ve svém rodišti. Potom odešel do Vídně, aby studoval slavistiku a němčinu na vídeňské univerzitě. Zároveň navštěvoval ve Vídni přednášky z dějin umění a hudební vědy. Po získání aprobace na výuku němčiny nastoupil na reálku v Novém Jičíně jako suplent. V listopadu 1914 byl ve Vídni promován na doktora filozofie. Krátce nato musel narukovat a 1. světovou válku prožil na východní a italské frontě. Po válce učil na německé reálce v Prostějově. Z ní přešel ve školním roce 1919/20 na zemskou vyšší reálku v Prostějově. Po čtyřech letech opustil Prostějov a od podzimu 1923 učil němčinu a češtinu na reálce v Olomouci minimálně až do roku 1939. Od 1. března 1926 se začal starat na olomoucké reálce i o učitelskou knihovnu. Jako výpomocný učitel měl také úvazek po dva roky na reálném gymnáziu v Olomouci od školního roku 1923/24. V roce 1928 složil státní zkoušku ze sborového zpěvu. Po 2. světové válce učil až do roku 1951, kdy odešel do důchodu, na gymnáziu v Olomouci. V letech 1949 až 1960 byl externím učitelem němčiny a polštiny na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. V důchodu působil ve školním roce 1951/52 v olomoucké hudební škole a poté v kulturně propagačním oddělení Jednoty. Když bylo vytvořeno hudební oddělení v Krajské lidové knihovně v Olomouci, přišel je v roce 1953 vést. Podnětem k založení tohoto oddělení, které bylo první hudební oddělení v československých lidových knihovnách, byl dar 199 gramofonových desek. Ty se přehrávaly veřejnosti a dr. Čičatka k nim podával zasvěcený výklad.
Po zrušení hudebního oddělení v olomoucké Státní vědecké knihovně, ke kterému došlo v roce 1961, dostal dr. Čečetka k přehrávání dalších více jak 1600 desek. V knihovně pracoval až do roku 1970 a zasloužil se mimo jiné o vybudování systematických katalogů hudebnin. Byl publikačně mimořádně aktivní. Od roku 1926 psal referáty do Moravského večerníku, Stráže lidu a do olomouckého Našince. Později přispíval i do Lidových novin a do Indexu. Napsal několik publikací. Často přednášel. V posledních letech života byl stižen hluchotou. Zemřel 12. září 1979 v Olomouci. Pohřben je na Ústředním hřbitově v Olomouci, č. hrobu 1HXXIV.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 23 / 000002337.htm ]