NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Havránek, Miroslav, 1897-1963
Narození 28. dubna 1897, Kolín (okr. Kolín)
Úmrtí 17. července 1963, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Jednota českých filologů (1919-1920)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1949-1958)

Biografická pozn. Narozen 28. 4. 1897 v Kolíně, zemřel 17. 7. 1963 v Praze. Středoškolský profesor, knihovník, bibliograf, autor bibliografií K. Marxe a B. Engelse.
Źivotopis Narodil se 28. dubna 1897 v Kolíně, kde jeho otec vyučoval na gymnáziu. V letech 1908 až 1916 docházel na akademické gymnázium v Praze. Po maturitě studoval do roku 1919 na Filozofické fakultě UK v Praze, poté rok na pařížské Sorbonně a semestr 1920/21 absolvoval i na Filozofické fakultě v Lyonu. V prosinci 1923 složil státní zkoušky z latiny a řečtiny pro výuku na středních školách. Od září 1923 učil jako zatímní profesor na 2. českém státním gymnáziu reálném v Praze 2, od školního roku 1925/26 ve Spišské Nové Vsi a od září 1926 do července 1931 jako definitivní profesor na státním reformním reálném gymnáziu v Duchcově. V srpnu 1931 byl povolán na Ministerstvo školství a národní osvěty. Až do roku 1942 na něm působil v oddělení pro kulturní styky s cizinou, od roku 1936 s titulem vrchní ministerský komisař. V roce 1937 přispěl kapitolou o přednáškách cizích vysokoškolských profesorů do publikace Školské a kulturní styky s cizinou. Koncem června 1942 byl poslán do trvalé výslužby. Po osvobození se vrátil na Ministerstvo školství nejprve s titulem odborového rady, pak vrchního odborového rady a měl na starost sociální péči o studenty. V únoru 1949 byl uvolněn z Ministerstva školství k výkonu služby v Národní a univerzitní knihovně, od prosince 1949 byl v knihovně nastálo s titulem vrchní rada archivní a knihovní služby. Měl levicové cítění a jako první ze zaměstnanců Univerzitní knihovny absolvoval v letech 1952 až 1954 Večerní univerzitu marxismu-leninismu s velmi dobrým prospěchem. Také jeho odborné práce se tematicky dotýkaly marxisticko-leninského učení.
Je autorem statí Vzácné a obzvláště cenné výtisky Marxových a Engelsových spisů v Universitní knihovně v Praze (Knihovna: časopis Svazu českých knihovníků, 1955), Vzácné výtisky spisů utopických socialistů v Universitní knihovně v Praze (Knihovna: časopis Svazu českých knihovníků, 1955), Počátky dělnického hnutí v Čechách v zrcadle některých drobných spisů Universitní knihovny v Praze (Ročenka Universitní knihovny v Praze 1956) a Vzácný a zajímavý exemplář vzájemné korespondence Marxe a Engelse v Universitní knihovně (Ročenka Universitní knihovny v Praze 1960-1961). Jeho nejvíce citovanou prací je však Soupis spisů a článků Karla Marxe a Bedřicha Engelse z fondů Universitní knihovny a Slovanské knihovny v Praze. Je to trojdílná bibliografie z roku 1954 tvořená 2657 záznamy. V prvním sešitu podává soupis samostatně vyšlých spisů Marxe a Engelse v jazyce původním i v překladech, pokud se vyskytují v knižních fondech Univerzitní nebo Slovanské knihovny. Druhý a třetí sešit podává soupis článků a spisů vydaných nesamostatně (v časopisech, novinách aj.). Připojeny jsou rejstříky. Od konce roku 1956 vedl v Univerzitní knihovně oddělení doplňování fondu po odchodu O. Berkopce. V srpnu 1958 odešel do důchodu. Za 1. republiky byl členem Jednoty českých filologů, v letech 1919-1920 dokonce jejím knihovníkem. Zemřel 17. července 1963 v Praze, kremace jeho pozůstatků proběhla 20. července 1963 ve Strašnickém krematoriu.
Další info URLMatriční záznam o narození a křtu

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 23 / 000002342.htm ]