NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Jonáš, Ladislav, 1902-1962
Narození 22. června 1902, Bystřice (okr. Benešov)
Úmrtí 5. června 1962, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Veřejná a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1931-1962)

Biografická pozn. Narozen 22.6.1902 v Bystřici u Benešova, zemřel 5.6.1962 v Praze. RNDr., geograf, knihovník Universitní knihovny v Praze. Práce v oboru geografie a hydrografie.
Źivotopis Narodil se 22. června 1902 v Bystřici u Benešova, kde byl jeho otec zaměstnán jako c. k. četnický závodčí. Od roku 1913 docházel na české gymnázium na Královských Vinohradech, kde maturoval v roce 1921. Od zimního semestru 1921/22 se zapsal na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor přírodopis a zeměpis. V červnu 1926 byl promován, když složil rigoróza z geografie a kosmické fyziky a sepsal disertaci Nežárka, studie fysikálně-geografická a hydrologická. Státní zkoušku pro učitelství na středních školách složil v prosinci 1926. Od února 1923 až do března 1929 byl zaměstnán jako demonstrátor v Zeměpisném ústavu Univerzity Karlovy. Současně od září 1928 do listopadu 1931 vyučoval jako zatímní profesor na státním reformním reálném gymnáziu v Praze XIX. Dne 1. prosince 1931 nastoupil do Veřejné a universitní knihovny v Praze jako koncipista. V lednu 1935 složil vyšší státní knihovnickou zkoušku na knihovnické škole při Filozofické fakultě UK s velmi dobrým prospěchem. V roce 1936 byl povýšen do hodnosti komisaře, v roce 1943 vrchního komisaře a v roce 1945 rady archivní a knihovní služby. V knihovně postupně zastával pozici vedoucího výpůjčny, vedoucího oddělení získávání knih, vedoucího provozu a vedoucího oddělení povinných výtisků. Od konce roku 1949 pracoval v oddělení věcných katalogů a bibliografie, zastupoval vedoucího věcného popisu a bibliografie, revidoval věcný popis, působil jako referent a sestavoval bibliografie.
S touto činností měl dlouholeté zkušenosti, protože od třicátých let sestavoval každým rokem seznamy zeměpisné literatury a publikoval je ve Sborníku Československé společnosti zeměpisné. Až do své smrti pomáhal rovněž své manželce při sestavování Bibliografie československé, resp. české historie. Zemřel po krátké těžké nemoci 3. června 1962, pohřben byl 7. června 1962 na hřbitově na Zelené lišce v Praze-Krči.
Další info URLMatriční záznam o narození a křtu

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 23 / 000002344.htm ]