NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Adámek, Jaroslav, 1877-1954
Církevní jméno Alfa, 1877-1954
Zámostecký, Jaroslav, 1877-1954
Narození 1. června 1877, Hlinsko (okr. Chrudim)
Úmrtí 26. ledna 1954, Chrudim (okr. Chrudim)
Místo působení Chrudim (okr. Chrudim) - Zemská střední hospodářská škola (1919-)

Biografická pozn. Narozen 1. 6. 1877 v Hlinsku, zemřel 26. 1. 1954 v Chrudimi. Profesor hospodářské školy v Chrudimi, správce knihovny, pracovník Vlastivědného muzea východočeského, vlastivědné práce z Chrudimska.
Źivotopis Narodil se 1. června 1877 v Hlinsku do rodiny významného politika a literáta. V letech 1891 až 1896 docházel na reálné gymnázium v Chrudimi. Po maturitě absolvoval filozofická studia na univerzitě v Praze a Marburgu. V letech 1903/4 až 1904/5 vyučoval na obchodní akademii v Chrudimi. Na podzim 1905 nastoupil jako suplující učitel češtiny a němčiny na českou zemskou střední hospodářskou školu v Chrudimi, od ledna 1920 byl jejím skutečným profesorem.Když v prosinci 1904 nová knihovní komise rozhodla o nové katalogizaci fondu chrudimské veřejné knihovny, ujal se toho úkolu jako člen katalogizačního odboru a podle zásad vypracovaných B. Holasem zkatalogizoval s ním a s Václavem Petrů celý fond (přes 8 tisíc svazků). Díky této činnosti měl výborný přehled o stavu knihovny a pravidelně do ní vodil své žáky, aby jim ukázal starší českou literaturu. Od roku 1907 byl jednatelem Literárního klubu v Chrudimi a od roku 1912 klubu předsedal. Kolem roku 1919 ho ministerstvo národní osvěty jmenovalo dozorcem obecních knihoven v okresu chrudimském a tuto funkci vykonával asi do roku 1928. Od školního roku 1919/20 byl správcem školní knihovny. V tom roce zastupoval pedagogický sbor v okresní osvětové komisi a v Učednické besídce, byl členem správy kulturně-historického oddělení muzea, místní osvětové komise, komise pro městskou knihovnu, členem výboru Občanské besedy a odboru Ústřední matice školské. Řečnil při oslavách vzniku republiky, oslavách narozenin Komenského, prezidenta Masaryka a svátku Husova. Funkci správce knihovny školy, která se v tu dobu jmenovala Zemská vyšší hospodářská škola a Zemská vyšší hospodyňská škola, vykonával zcela určitě ještě začátkem třicátých let.
V tu dobu se o něm psalo ve školní výroční zprávě, že je předsedou mužského odboru Ústřední matice školské a Literárního klubu, jednatelem knihovního odboru Vlastivědného muzea pro východní Čechy a obecní knihovní rady, knihovním referentem okresního osvětového sboru, členem výboru Východočeského odboru Ústředního spolku československých profesorů, městského osvětového sboru, místního odboru Národní jednoty severočeské a Klubu československých turistů, Husova fondu, vzdělávacího sboru Sokola, Spolku pro zbudování nového divadla, revizorem účtů Spolku pro zbudování pomníku M. Jana Husi, náhradním členem obecního zastupitelstva, členem obecních komisí kulturní, letopisecké a pro pojmenování ulic, členem zemské tiskové komise, místopředsedou krajské organizace, tiskovým referentem okresní organizace a jednatelem místní organizace Čsl. národní demokracie, členem literárního odboru Umělecké besedy, spolku výtvarných umělců Mánes, Družstevní práce, Husova muzea, Čsl. společnosti regionalistické, Národohospodářského ústavu východočeského a Spolku československých knihovníků. Přispíval do Masarykova Slovníku, Ottova Slovníku nové doby, do Národních listů, Národa, Východu a do Chrudimského kraje. Byl členem redakční rady Vlastivědného sborníku východočeského. Koncem dvacátých let napsal úvod k novému katalogu muzejní a veřejné knihovny. V státním semináři pro kandidáty hospodářského učitelství vyučoval školnímu knihovnictví, doplňoval svůj literární archiv pro školní účely, byl knihovníkem ústavu a zapisovatelem v poradách profesorského sboru. Do důchodu odešel ze školy v roce 1937. Zemřel 26. ledna 1954 v Chrudimi.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 23 / 000002351.htm ]