NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Šimáčková, Božena, 1916-
Narození 28. července 1916, Polička (okr. Svitavy)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna Československé republiky (nyní Národní knihovna ČR) (1959-1973)

Biografická pozn. Narozena 28.7.1916 v Poličce. PhDr., učitelka, bibliografka, nakladatelská redaktorka, spolupořadatelka politických spisů J. V. Friče, spis z oboru filozofie.
Źivotopis Narodila se 28. července 1916 v Poličce jako Božena Haasová. V letech 1927 až 1935 docházela na státní reformní reálné gymnázium v Bratislavě, na němž maturovala v červnu 1935. Následoval rok studia na státní pedagogické akademii v Bratislavě s maturitou v červnu 1936. V září 1936 nastoupila jako výpomocná učitelka na Státní pomocnou školu v Bratislavě. V dalších letech působila až do října 1942 jako učitelská čekatelka na lidové škole v Bratislavě a v Novoti a jako definitivní učitelka na obecné škole v Roztokách u Prahy, v Praze-Podolí, v Praze-Bráníku a v Praze na Žižkově. Do května 1945 byla zaměstnána jako pomocná vědecká síla v Sociologickém ústavu v Praze. Po osvobození Československa studovala v letech 1946 až 1950 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V červnu 1950 byla promována na doktorku filozofie, když obhájila disertaci nazvanou Masaryk jako sociolog. Polemika a kritika s hlediska marxismu. Během univerzitních studií vypracovávala od července 1947 do konce října 1948 v nakladatelství Orbis hesla z filozofie, sociologie a politiky pro všeobecnou encyklopedii. Od srpna 1950 do konce dubna 1952 pracovala jako literární redaktorka v nakladatelství Rovnost v Praze. Od ledna 1959 do září 1959 externě pomáhala Novinářskému studijnímu ústavu v Praze při sestavování retrospektivní bibliografie novin a časopisů. Dne 14. září 1959 nastoupila na místo knihovnice do Universitní knihovny v Praze. V prosinci 1959 přešla na pozici samostatné odborné knihovnice Universitní knihovny. Byla vědeckou redaktorkou Ročenky Universitní knihovny v Praze za rok 1959 a za léta 1960-1961.
Když byl k 1. lednu 1961 vytvořen kabinet marxisticko-leninské a politické literatury v rámci 3. odboru, stala se jeho vedoucí. V lednu 1962 byla přeřazena do bibliografického střediska společenských věd (BSSV), kde zastupovala vedoucího střediska V. Nového. V říjnu 1963 se stala hlavním bibliografem pro obory marxismus-leninismus, filozofie a vědecký komunismus a vedoucí BSSV. V roce 1967 absolvovala dvouměsíční kurz automatizace a mechanizace v knihovnictví a bibliografii a byla bibliografem pro obory filozofie, sociologie a psychologie. Od července 1969 zastávala funkci hlavní knihovnice, po prověrce v roce 1970 byla 15. října 1970 zproštěna funkce vedoucí oddělení bibliografie společenských věd v Ústředním bibliografickém středisku. V knihovně pracovala do konce roku 1973, kdy odešla do důchodu. Přispívala do knihovnických časopisů pod svým jménem nebo pod šiframi bš a B.Š.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 23 / 000002357.htm ]