NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Křivanová, Jarmila, 1926-
Narození 10. ledna 1926, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Obchodní a živnostenská komora (1948-1949)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1949-1988)

Biografická pozn. Narozena 10. 1. 1926 v Praze. Prom. knihovnice, vedoucí sektoru knihovních fondů Státní knihovny ČSR.
Źivotopis Narodila se 10. ledna 1926 v Praze. Od podzimu 1938 docházela na Městské dívčí reálné gymnázium v Dušní ulici v Praze 1. V říjnu 1944 byla nuceně nasazena a pracovala jako pomocná dělnice v košířské Autoavii a v Sigmě-Radio v Praze 1. Po osvobození dokončila docházku a v září 1945 složila na gymnáziu v Dušní ulici maturitu. Poté si zapsala studium zeměpisu a dějepisu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v říjnu 1948 složila z tohoto oboru státní zkoušku. Současně navštěvovala dvouletý knihovnický kurz na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v roce 1948 složila státní zkoušku knihovnickou. V letech 1958 až 1961 dálkově studovala obor knihovnictví (studijní směr osvěta) na fakultě Institutu osvěty a novinářství Univerzity Karlovy. V dubnu 1962 obhájila diplomovou práci Mezinárodní knižní výměna. V listopadu 1962 složila zkoušku z knihovnictví, bibliografie a knihovnické techniky, v říjnu 1963 z marxismu-leninismu a v listopadu 1963 dosáhla vysokoškolské kvalifikace promovaná knihovnice. V červenci 1948 získala místo knihovnice v Obchodní a živnostenské komoře v Praze 1 a během následujících měsíců i zkušenosti z užívání mezinárodního desetinného třídění. Koncem května 1949 byla administrativně převedena do Národní a universitní knihovny v Praze. Zpočátku pracovala ve jmenném popisu, kde měla na starost cizojazyčný popis. V roce 1951 přešla do oddělení pro doplňování Universitní knihovny, kde měla na starost výměnný styk se Sovětským svazem a lidově demokratickými republikami.
Z toho důvodu podnikla v roce 1958 studijní cestu do Bulharska a projednala výměnu s Bulharským bibliografickým ústavem. Od dubna 1959 zastupovala vedoucího oddělení a snad již na konci toho roku oddělení začala vést. V listopadu 1967 postoupila z pozice samostatné odborné knihovnice na pozici hlavní knihovnice a ještě v tom samém roce na pozici vedoucí knihovnice. Od března 1972 jí příslušela pozice samostatný odborný pracovník specialista a dočasně vedla odbor mezinárodní výměny a nákupu publikací ve Státní knihovně ČSR. Od ledna 1974 do prosince 1987 působila jako vedoucí, resp. ředitelka sektoru knihovních fondů, resp. vedoucí odboru zpracování knihovních fondů SK ČSR. Řídila nákupní komisi, komisi pro doplňování fondů v ČSR, komisi pro jmenný popis a jmenné katalogy v ČSR, komisi pro věcný popis a věcné katalogy v ČSR. Externě vyučovala na střední knihovnické škole v Praze a v roce 1979 byla předsedkyní maturitní komise. Na konci listopadu 1988 sice odešla do důchodu, ale v knihovně pracovala ještě v roce 1989 na poloviční úvazek v útvaru ODIS KU, kde dokončovala analýzu informačních fondů odvětvového systému VTEI kultury ČSR. Najdeme ji však i v seznamu zaměstnanců v odboru knihovnictví v roce 1996. V rámci své funkce přednášela na konferencích a publikovala odborné texty, které byly otištěny v ročenkách knihovny, i kratší zprávy pro Metodický zpravodaj, pro Zpravodaj SK ČSR a pro Čtenáře. Z vystoupení na konferencích lze uvést Národní konferenci o bibliografii v ČSR v Hradci Králové v březnu 1987, kde hovořila o současném stavu povinných výtisků.
Medaile a ocenění čestné uznání ministerstva kultury ČSR za záslužnou kulturně politickou činnost (1975)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 23 / 000002365.htm ]