NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Kaňka, Vladimír, 1935-
Narození 7. ledna 1935, Josefov (okr. Náchod)
Místo působení Zlín (okr. Zlín) - Krajská lidová knihovna (nyní Krajská knihovna Františka Bartoše) (1958-1960)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Výzkumný a vývojový ústav dřevařský (1960-1961)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSSR (nyní Národní knihovna ČR) (1961-1967)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací - Státní technická knihovna (nyní Národní technická knihovna) (1967-)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Oborové informační středisko cementáren a vápenek
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní knihovna ČR

Biografická pozn. Narozen 7. 1. 1935 v Josefově. PhDr., knihovník, stati v knihovnických časopisech, autor bibliografií.
Źivotopis Narodil se 7. ledna 1935 v Josefově. Dětství však prožil ve Dvoře Králové, kde v letech 1946 až 1953 docházel na státní reálné gymnázium. Po složení maturity studoval knihovnictví na katedře knihovnictví při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1958 složil státní zkoušku a obhájil diplomovou práci Činnost a význam Československého ústavu bibliografického. V dubnu 1969 složil rigorózní zkoušky a předložil disertaci nazvanou Činnost a význam Československého ústavu bibliografického. V květnu 1958 získal místo metodika v Krajské lidové knihovně v Gottwaldově. Z knihovny odešel na konci května 1960 do Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského v Praze, aby se staral o ústavní knihovnu Poté, co bylo v Národní knihovně zřízeno oddělení bibliograficko-analytické, nastoupil do něho 16. ledna 1961 jako odborný knihovník. V červnu 1965 přešel do bibliografického odboru SK ČSSR. V tu dobu se zabýval otázkami bibliografie bibliografií u nás i v zahraničí a odbornou veřejnost upozornil, že v ní zaostáváme. V lednu 1967 uspěl v konkurzu na vedoucího oddělení zpracování fondů v ÚVTEI - Státní technické knihovně v Praze a od 1. února 1967 nastoupil na toto místo. O dvacet let později byl vedoucím Oborového informačního střediska cementáren a vápenek ve Výzkumném a vývojovém ústavu maltovin a osinkocementu v Praze. Na konci devadesátých let 20. století byl uváděn mezi pracovníky oddělení národní retrospektivní bibliografie v Národní knihovně ČR. Sestavil řadu bibliografií, přispíval i odbornými texty do Knihovníka a do Československé informatiky.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 23 / 000002366.htm ]