NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Novák, Hugo, 1898-
Narození 26. března 1898, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Společná knihovna vysokých škol technických (nyní Národní technická knihovna) (1938-1953)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1953-1955)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Základní knihovna ČSAV (nyní Knihovna Akademie věd ČR) (1956-)

Biografická pozn. Narozen 26.3.1898 v Praze. RNDr., ředitel Knihovny vysokých škol technických v Praze, bibliograf.
Źivotopis Narodil se 26. března 1898 v Praze, kde byl jeho otec vedoucím pracovníkem. V letech 1908 až 1914 docházel na c. k. státní českou reálku na Starém Městě v Praze, maturitu složil v roce 1915 na gymnáziu v Praze I. Na Českém vysokém učení technickém studoval chemii, na Univerzitě Karlově matematiku a fyzikální chemii. V roce 1925 složil rigoroza z fyziky a v červnu 1925 získal titul RNDr. Ve školním roce 1926/27 studoval na střední škole knihovnické a v roce 1927 složil vyšší knihovnickou zkoušku. Poté byl dva roky zaměstnán jako personální referent ředitelství pošt a devět let jako odborný asistent na 1. ústavu matematiky. Po tu dobu přednášel vyšší matematiku na Vysoké škole inženýrského stavitelství v Praze. Od roku 1938 nebo 1939 se stal zaměstnancem Společné knihovny vysokých škol technických v Praze. V roce 1941 povýšil z koncipisty na komisaře archivní a knihovní služby. Od roku 1948 zastupoval ředitele Knihovny vysokých škol technických v Praze a od roku 1951 knihovnu dokonce řídil. Koncem srpna 1953 jej ministr Kahuda odvolal a přeložil do Národní knihovny. V ní na pozici odborného referenta zpracovával do konce roku 1955 knižní a časopiseckou literaturu technického obsahu. Kromě toho doplňoval knižní fondy Univerzitní knihovny literaturou ze Západu a v letním semestru 1954 přednášel na knihovnické katedře Univerzity Karlovy o bibliografii přírodovědné literatury. V lednu 1956 nastoupil do Základní knihovny Československé akademie věd a pracoval v ní patrně až do důchodového věku.
V důchodu si v letech 1965 až 1975 přivydělával krátkodobými brigádami v Národní knihovně jako bibliograf na anotování literatury z oboru přírodních a společenských věd. Přispěl do sborníku Česká bibliografie a do časopisu Knihovna napsal recenzi knihy pod šifrou H.N.
Další info URLPobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 23 / 000002372.htm ]