NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Jirkovský, Jaromír, 1909-
Narození 13. října 1909, Klobuky (okr. Kladno)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1937-1970)

Biografická pozn. Narozen 13. 10. 1909 v Klobukách. Knihovník, zástupce ředitele Universitní knihovny v Praze.
Źivotopis Narodil se 13. října 1909 v obci Klobuky, kde byl jeho otec v tu dobu administrativním adjunktem cukrovaru. V letech 1919 až 1928 docházel na reálné gymnázium ve Slaném. Po maturitě studoval moderní literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v roce 1934 dosáhl absolutoria. Zároveň navštěvoval knihovnické kurzy při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V červnu 1933 složil nižší zkoušku, o rok později pak vyšší knihovnickou zkoušku. Od února 1937 působil v půjčovně Národní a universitní knihovny v Praze jako volontér, od března 1938 jako vědecká pomocná síla na paušál, od října 1942 jako smluvní úředník, od května 1940 se zpětnou platností jako aktuárský adjunkt a od května 1944 jako aktuárský tajemník. Od října 1944 byl pracovně nasazen v Pardubicích u Todtovy organizace. V roce 1945 vedl půjčovní oddělení a byl členem revoluční závodní rady. Na podzim 1945 třídil v Mimoni knihy zabavené Němcům. Po 20 letech na to detailně vzpomínal ve Zpravodaji SK ČSSR. Od roku 1948 byl vedoucím V. sektoru - služba čtenářům, který měl 20 osob, a správcem prohibit. Zodpovídal za vyřazování politicky závadné literatury a za její odpovědné půjčování, byl referentem pro nákup knih z oboru marxleninská politika a vojenství. V roce 1953 byl jmenován členem Poradního sboru ministerstva školství pro věci státních vědeckých knihoven a v roce 1954 byl členem komise, která rozhodovala o rozdělení fondu knihovny Ústavu T. G. Masaryka mezi pražské knihovny. V roce 1956 zastával funkci předsedy ZO KSČ, vedl oddělení styku se čtenáři a byl jedním ze zástupců ředitele.
V tom roce napsal stať Diferenciace rozsahu služeb čtenářům Universitní knihovny (otištěno v ročence za rok 1956). Od ledna 1959 do září 1962 vedl útvar podnikové kontroly a vykonával externí práce pro Ústav dějin KSČ. Od září 1962 do května 1968 zastával funkci hlavního knihovníka v oddělení společných služeb (OSS), resp. OVS a kromě jiného koordinoval doplňování knihovních fondů, Z té doby pochází jeho stať Nástin složení knižních fondů Státní knihovny ČSSR (otištěno v ročence za rok 1962) a stať Budoucnost Státní knihovny ČSSR (otištěno v ročence za rok 1966), kde se zamýšlel nad uspořádáním knihovních fondů v nové budově knihovny. Od května 1968 do dubna 1970 pracoval v Ústřední ekonomické knihovně, kde v září 1969 vedl skupinu externích pracovníků provádějících rekatalogizaci fondů Ústřední ekonomické knihovny. Starobní důchod si užíval od května 1970. Byl rozvážný a měl klidnou povahu, což pomáhalo, když musel řešit stížnosti uživatelů na chod knihovny.
Další info URLMatriční záznam o narození a křtu

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 23 / 000002375.htm ]