NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Lomský, Josef, 1894-1981
Narození 10. června 1894, Štipoklasy (okr. České Budějovice)
Úmrtí 29. srpna 1981, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1948-1951)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna vysokých škol technických (nyní Národní technická knihovna) (1952-)

Biografická pozn. Narozen 10.6.1894 ve Štipoklasech (Horní Kněžeklady, Česko), zemřel 29.8. 1981 v Praze. Středoškolský profesor, knihovník, vlastivědný pracovník. Práce v oboru školství, knihovnictví a vlastivědných studií.
Źivotopis Narodil se 10. června 1894 ve Štipoklasech na Vltavotýnsku do rolnické rodiny. V letech 1905 až 1913 docházel na Jirsíkovo gymnázium v Českých Budějovicích. Po maturitě studoval dějepis a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vrátil se do Českých Budějovic a v září 1920 nastoupil na reálku jako zatímní profesor. Od září 1923 až do srpna 1939 učil na českobudějovickém reálném gymnáziu. Věnoval se spolkové práci v Budivoji, v Jihočeské župě krajinských studentských spolků, v Pěveckém a orchestrálním sdružení Foerster a Pěveckém sdružení jihočeských učitelů. Působil ve Vlastivědné společnosti jihočeské a Národohospodářském sboru jihočeském a v Osvětovém sboru. Usiloval o zřízení vysoké školy a vědecké knihovny pro České Budějovice. V letech 1926 až 1932 byl redaktorem měsíčníku Jihočeský přehled, v němž v roce 1928 otiskl svůj Přehled odborných knihoven v Českých Budějovicích. V roce 1929 přednášel na státním knihovnickém kurzu o literatuře a na celostátním kurzu pro osvětové vzdělavatele o krajských studijních knihovnách, v roce 1930 sestavil 22stránkový Soupis časopisů v Českých Budějovicích. V letech 1935 až 1937 redigoval Jihočeské listy a v letech 1938 až 1939 týdeník Jihočeská práce. Na podzim 1939 byl přeložen na reálné gymnázium v Praze. Ujal se redigování časopisu Střední škola a od začátku roku 1943 řídil Heydukovo státní reálné gymnázium v Písku. Od června 1945 do února 1948 působil jako zemský školní inspektor pro dějepis na gymnáziích při Zemské školní radě v Praze.
V březnu 1948 nastoupil do Národní knihovny jako vědecký pracovník. Zapojil se v ní do prací na Knihopisu českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce 18. století. Usiloval o vytvoření bibliografického soupisu a popisu úředních tisků z let 1500 až 1800. Sám objevil a popsal 8000 bibliografických jednotek. Podílel se také na zpracování kramářských písní pro Knihopis. Měl však pocit, že jeho práce není dostatečně honorována, a v dubnu 1951 podal námitky proti zařazení do 8. pracovní třídy. Když neuspěl, odešel v roce 1952 do Knihovny vysokých škol technických v Praze. Tam kromě jiného měl na starost redigování soupisu zahraničních technických periodik. V tu dobu byl také členem celostátní komise pro vypracování pravidel jmenného katalogu. V důchodovém věku pracoval patrně externě v knihovně Československého rozhlasu, protože v roce 1969 vydal Jmenný katalog Příruční knihovny Studijního oddělení Československého rozhlasu v Praze. Zemřel 29. srpna 1981 v Praze.
Další info URLZáznam v matrice narozených
URLEncyklopedie Českých Budějovic (Lomský Josef)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 23 / 000002377.htm ]