NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Vaněk, Josef, -1958
Úmrtí 8. listopadu 1958, Plzeň (okr. Plzeň-město)
Místo působení Rokycany (okr. Rokycany) - Okresní lidová knihovna (-1954)
Plzeň (okr. Plzeň-město) - Krajská lidová knihovna (nyní Knihovna města Plzně) (1954-1958)

Biografická pozn. Zemřel 7. nebo 8. 11. 1958 v Plzni. Ředitel Krajské lidové knihovny v Plzni.
Źivotopis O jeho mládí nejsou spolehlivé informace. Zpočátku se mohl živit jako učitel. Do plzeňské knihovny přišel v roce 1954 z Okresní lidové knihovny v Rokycanech, kde působil jako ředitel, a tuto funkci vykonával až do své smrti i v Krajské lidové knihovně. Byl politicky velmi aktivní a v tomto duchu přispíval i do soudobých novin. Například v srpnu 1954 psal o tom, jak knihovní bibliobus jezdí za družstevníky na pole a rozváží radostnou pohodu. V březnu 1958 se podílel na organizaci krajské konference o knize Občan Brych. Zemřel náhle 7. nebo 8. listopadu 1958 v Plzni. Poslední rozloučení s ním proběhlo 10. listopadu 1958.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 23 / 000002393.htm ]