NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Přichystal, Antonín, 1921-2001
Narození 18. dubna 1921, Třebčín (okr. Olomouc)
Úmrtí . 2001
Místo působení Olomouc (okr. Olomouc) - Státní vědecká knihovna (nyní Vědecká knihovna v Olomouci) (1972-1982)

Biografická pozn. Narozen 18.4.1921 v Třebčíně, zemřel 2001. PhDr., ředitel Státní vědecké knihovny v Olomouci, vysokoškolský pedagog, historik, regionální publicista.
Źivotopis Narodil se 18. dubna 1921 v Třebčíně. V letech 1932 až 1940 docházel na reálku v Prostějově. Po maturitě byl nuceně nasazen v Německu. Po návratu do vlasti se v roce 1946 zapsal ke studiu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studium ukončil zkouškami v roce 1949 a nastoupil jako učitel na základní školu v Šumvaldě. Od roku 1950 působil jako učitel na Fučíkově pedagogické škole v Olomouci, kde současně spravoval její knihovnu. V roce 1959 přešel na Pedagogický institut v Olomouci. Po jeho přeměně na pedagogickou fakultu a začlenění mezi fakulty Palackého univerzity se dostal do vedení fakulty jako její proděkan. Tuto funkci zastával do roku 1969, po určitou dobu byl na fakultě předsedou knihovní rady a předsedou ZO KSČ, členem komise pro vysoké školy při KV KSČ v Ostravě a lektorem OV KSČ a VUML v Olomouci. Na fakultě působil zpočátku jako odborný asistent a později až do roku 1972 jako vedoucí katedry dějepisu. V říjnu (podle Chrámu až v listopadu) 1972 byl jmenován ředitelem Státní vědecké knihovny v Olomouci. V knihovně řešil sladění služby učitelům a vysokoškolským studentům se službou čtenářům z výrobních a nevýrobních podniků. Po večerech a ve svátcích zpracovával literárně-historická témata, která ho zajímala od mládí a mezi něž patřily dějiny českého školství a umělecká literatura ve vyučování dějepisu. Bibliografové v knihovně ho využili jako odborného konzultanta při zpracování publikace Místopis odboje a osvobození Severomoravského kraje. Podle zaměstnanců knihovny byl školometem s učitelskými manýry. V roce 1982 odešel do důchodu a ředitelské místo předal M. Nádvorníkové. Jiné zdroje uvádějí, že ředitelem byl do konce ledna 1983.
V penzi zpracoval pro rodiště stručné dějiny Pohledy do minulosti a současnosti Třebčína. K rodišti měl vřelý vztah a byl zapojen i do veřejného života. Zemřel v roce 2001.
Medaile a ocenění zlatá medaile Univerzity Palackého
pamětní medaile Univerzity Palackého
medaile za obětavou práci udělená severomoravským KV KSČ (1981)
čestné uznání ministra kultury ČSR (1975)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 23 / 000002394.htm ]