NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Novotná, Eva, 1965-
Narození 1. února 1965, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní knihovna ČR (1985-1986)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Psychologický ústav ČSAV (1986-1987)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní muzeum, Národopisné oddělení (1987−1988)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav anorganické chemie AV ČR (1994-1997)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Centrální katolická knihovna Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (1997-2005)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (2005-)

Biografická pozn. Narozena 1. 2. 1965 v Praze. PhDr. et Mgr., PhD., knihovnice, autorka studií z historické kartografie, teologického knihovnictví a informatiky, biografických článků a databáze českých křesťanských autorů 20. století, vedoucí Geografické knihovny PřF UK v Praze a ředitelka Mapové sbírky UK.
Źivotopis Narodila se v Praze 1. února 1965 jako Eva Flimmelová. V letech 1980 až 1984 docházela na Akademické gymnázium v Praze 1, Štěpánská 22. V roce 1985 nastoupila jako knihovnice do oddělení článkové bibliografie v Národní knihovně ČR a po roce přešla do Psychologického ústavu AV ČR, kde katalogizovala periodika a měla na starost výpůjční protokol. Zároveň absolvovala čtyřsemestrové mimořádné studium etnografie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy s výběrovými zkouškami. V letech 1987 a 1988 vedla knihovnu Národopisného oddělení Národního muzea. Následovalo šest let mateřské dovolené, kterou využila i ke studiu oboru informační studia a knihovnictví v Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Studium ukončila v roce 1997 ziskem prvního magisterského titulu a obhájením diplomové práce nazvané Teologické akademické knihovny. V dalším roce začala studovat obor učitelství pro střední školy − náboženské nauky na katedře historicko-právní Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. V roce 2002 předložila diplomovou práci Dějiny Pokoncilní knihovny (1968-2002) a byl jí udělen druhý magisterský titul. V roce 2008 obhájila v Ústavu informačních studií a knihovnictví rigorózní práci Informační podpora geografie. V letech 2015 až 2021 absolvovala doktorandské studium v Ústavu informačních studií a knihovnictví a obhájila práci s názvem Kartografické kulturní dědictví.
Po návratu z mateřské dovolené pracovala do roku 1997 jako knihovnice v Ústavu anorganické chemie AV ČR. Zabývala se retrokatalogizací a automatizací knihovních procesů. Následovalo osm let ve funkci vedoucí Centrální katolické knihovny Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2005 působí jako vedoucí Knihovny geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a od roku 2010 navíc i jako ředitelka Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2000 řešila řadu projektů, například Multimediální databáze souboru bohemikálních křesťanských jmenných personálních autorit 20. století, Geografická bibliografie ČR on-line (GEOBIBLINE), TEMAP - Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodik a software pro ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví, Veduty.cz, Databáze digitalizovaných mapových sbírek. Často publikuje v odborném tisku. V letech 2006 až 2016 byla českou korespondentkou mezinárodní bibliografie geografie: Bibliographie géographique internationale (BGI) v pařížském Póle de recherche pour l'organisation et la diffusion de l'information géographique. V roce 2017 založila podsekci českého výboru UNESCO pro kartografické dokumenty.
Je členkou pracovní skupiny k programu UNESCO Paměť světa, předsedkyní otevřené platformy pro kartografické dokumenty UNESCO (podskupiny podskupiny pro kartografické dědictví), členkou vědecké rady International Cartographic Association: Commission on Cartographic Heritage into the Digital (ICA) spolupracovnicí projektu Fachinformationsdienst Kartographie und Geobasisdaten (FID Karten) Staatsbibliothek zu Berlin, členkou České kartografické společnosti, členkou International Coronelli Society, členkou The Map and Geospatial Information Round Table (MAGIRT), členkou The Map & Geoinformation Curators Group (MAGIC). Její jméno najdeme mezi členy pracovní skupiny pro věcné zpracování a pracovní skupina pro analytické zpracování dokumentů Národní knihovna ČR. V roce 2018 byla jmenována národní zástupkyní a korespondentkou prestižního periodika Imago Mundi pro historickou kartografii nakladatelství Francis and Taylor. Od roku 1999 vytvořila na UK jako autorka nebo spoluautorka 25 rozsáhlých výstav s vernisážemi. Propagovala pravidelně vědeckou činnost UK a vytvořila stálou expozici Galerie Otců zakladatelů geografie v Knihovně geografie a Kuchařovu galerii kartografie v Mapové sbírce PřF UK. Kromě toho organizuje výměnu a půjčování výstav kulturním organizacím v České republice. Mezi její zájmy patří zahradnictví, kynologie, výtvarné umění a rodina.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 23 / 000002396.htm ]