NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Postler, Miroslav, 1929-
Místo působení České Budějovice (okr. České Budějovice) - Krajská lidová knihovna (nyní Jihočeská vědecká knihovna) (1953)
Milevsko (okr. Písek) - Okresní lidová knihovna (nyní Městská knihovna) (1954-1955)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1955-1959)

Biografická pozn. Narozen 25.5.1929 v Českých Budějovicích. Knihovník, bibliografické publikace, prozaik, též pro mládež, překladatel z ruštiny.
Źivotopis Narodil se 25. května 1929 v Českých Budějovicích. V roce 1948 maturoval na reálném gymnáziu v Táboře. Poté do roku 1952 studoval na Vysoké škole hospodářských a politických věd v Praze, ale studium nedokončil. V roce 1953 absolvoval státní knihovnický kurz, v roce 1955 pak kurz pro ředitele lidových knihoven a kurz pro vedoucí metodických kabinetů Krajských lidových knihoven. Od září 1953 do konce roku 1953 působil jako knihovník v Krajské lidové knihovně v Českých Budějovicích a od ledna 1954 do června 1955 v Okresní lidové knihovně v Milevsku jako knihovník a později jako ředitel. Od července 1955 do ledna 1958 pracoval ve Slovanské knihovně a od února 1958 do února 1959 v Univerzitní knihovně jako redaktor časopisů Nové sovětské knihy, Bibliografie Slovanské knihovny a Novinky státních vědeckých knihoven. Sestavil soupis významnějších českých hudebníků, kteří žili a působili v Rusku. Je autorem soupisu literatury o českém hudebním skladateli V. J. Tomáškovi v pražské Universitní knihovně, který vyšel v Ročence UK na rok 1957. Tomáškovi se věnoval také později a sestavil jeho bibliografii tvořenou téměř tisícovkou záznamů. V šedesátých letech redigoval Zpravodaj o zahraničním tisku, který vydávala Poštovní novinová služba - Dovoz tisku a pracoval i v Československém rozhlase. Od roku 1979 zastával funkci vedoucího redaktora vnitropolitického oddělení časopisu Svět socialismu, v osmdesátých letech byl volným novinářem. Byl literárně aktivní.
Od roku 1953 publikoval poezii i prózu v Československém sportu, Československém vojáku, Dikobraze, Mladé frontě, Kultuře, Květech, Lidové demokracii, Literárních novinách, Mateřídoušce, Naší rodině, Plamenu, Práci, Praze - Moskvě, Rudém právu, Sluníčku, Světě v obrazech, Svobodném slově, Tvorbě, Večerní Praze i jinde.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 23 / 000002399.htm ]