NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Grün, Nathan, 1840-1913
Odkaz. forma Gruen, Nathan, 1840-1913
Narození 16. srpna 1841, Huncovce (Slovensko)
Úmrtí 5. září 1913, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Židovská náboženská obec (1874-1913)

Biografická pozn. Narozen 16.8.1841 v Huncovcích, zemřel 5.9.1913 v Praze. PhDr., duchovní, teolog, historik, pedagog, knihovník a spisovatel, publikace z oblasti judaismu.
Źivotopis Narodil se 16. srpna 1841 v podtatranské obci Huncovce do rodiny obchodníka. Gymnázium a studium teologie absolvoval v Bratislavě. V roce 1867 promoval na doktora filozofie na vídeňské univerzitě, poté čtyři roky vyučoval na nižší reálce v Liptovském Mikuláši. Od roku 1871 působil jako učitel náboženství v Praze, poznali ho žáci piaristické obecné školy (včetně E. E. Kische), náboženství učil i na staroměstské měšťanské dívčí škole v Praze, v židovské škole Talmud Thora, ale především na staroměstském německém gymnáziu, kam docházel po 37 let. Publikoval díla z oblasti židovských dějin a s ohledem na své pedagogické působení také učebnice. Ve vzdělávacím spolku Afike Jehuda byl znám jako výborný řečník. Do svazku pražské obce byl přijat v roce 1880. V roce 1873 byl pověřen židovskou obcí, aby spolu s Mojžíšem Starkem vytvořil seznam knih a uspořádal židovskou knihovnu složenou z několika soukromých knihoven. V roce 1874 byla knihovna zpřístupněna veřejnosti a Grün byl jmenován jejím knihovníkem. O knihovnu tvořenou 6 tisíci svazky se staral až do své smrti. Zpočátku půjčoval v chlapeckém sirotčinci v Hampasově ulici, kde byla knihovna uložena. V roce 1900 půjčoval knihy každou neděli od 11 do 13 hodin, v pondělí od 16 do 19 hodin a ve středu od 15 do 17 hodin. Ještě v roce 1909 se podílel na jejím přestěhování do 2. patra Židovské radnice. Zemřel po delší nemoci 5. září 1913 v Praze Josefově v Hampasově ulici 794/I. Smuteční rozloučení s ním proběhlo 7. září 1913, pohřben byl na hřbitově ve Strašnicích.
Další info URLSoupis pražského obyvatelstva 1830-1910

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 24 / 000002406.htm ]