NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Petrtýl, Karel
Narození 23. srpna 1892, Obříství u Mělníka (okr. Mělník)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha)

Biografická pozn. Narozen 23. 8. 1892 v Obříství u Mělníka, zemřel 31. 12. 1947. Ing., bibliograf, editor učebnic pro průmyslové a odborné školy.
Źivotopis Narodil se 23. srpna 1892 v Obříství u Mělníka, kde jeho otec učil. Docházel na reálku a po maturitě studoval na Vysoké škole technické a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve zkušebním období 1915/16 pro učitelství na středních školách získal aprobaci pro výuku fyziky a matematiky a patrně od dvacátých let 20. století působil jako profesor matematiky a fyziky na První státní československé průmyslové škole v Praze. Ve studijním roce 1920/21 byl také řádným asistentem pro technickou fyziku na Českém vysokém učení technickém v Praze a několik let externě učil i na pivovarské škole v Praze. Od roku 1945 byl členem Svazu českých knihovníků. Rád tvořil slovní přesmyčky. Ke konci života se stal ředitelem Ústavu pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol a podařilo se mu z něho vybudovat moderní instituci. Zasloužil se také o to, že v ústavu začala vycházet edice nazvaná Knihovna Svazu českých knihovníků, v níž spatřila v roce 1946 světlo světa Drtinova a Zikova Knížka pro čtenáře a o rok později Freyova Česko-ruská knihovnická terminologie. Studium techniky a především technické fyziky ho přivedlo k bibliografické práci. Uvědomil si, že mnohé mezery české techniky by se daly odstranit, kdyby existovaly kvalitní bibliografie. Od roku 1941 začal připravovat ve spolupráci s Františkem Nevěřilem, Václavem Tomšem a Martinem Hrnčiříkem pětidílnou bibliografii české technické literatury. Excerpoval časopiseckou a knižní literaturu vydávanou od roku 1914 a do dubna 1945 sepsal téměř 15 tisíc základních lístků a 3,5 tisíce odkazových lístků.
Z bibliografie nakonec vyšla jen třetí část nazvaná Přehled užitého desetinného třídění v roce 1945. Ostatní díly už nebyly publikovány patrně pro jeho předčasný skon a kvůli zrušení ústavu v roce 1949. Zemřel náhle raněn mrtvicí 31. prosince 1947.
Další info URLMatriční záznam o narození a křtu

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 24 / 000002412.htm ]