NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Janoušek, Bohumil, 1892-
Narození 25. června 1892, Březka (okr. Jičín)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ministerstvo sociální péče (1930-)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ministerstvo ochrany a sociální péče
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna společenských věd (1951-1958)

Biografická pozn. Narozen 25.6.1892 v Březce v Čechách. PhDr., knihovník, bibliograf.
Źivotopis Narodil se 25. června 1892 v Březce (dnes část obce Libuň) do rolnické rodiny. V únoru 1913 maturoval jako externista na vyšším gymnáziu v Jičíně a poté si zapsal studium filozofie a dějin moderních literatur na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vypukla válka a na jejím začátku nastoupil vojenskou službu. Sloužil v poli jako důstojník bývalého bosensko-hetzegovského pluku a byl raněn. V letech 1919 až 1920 sloužil v československé armádě. V červnu 1926 byl promován na doktora filozofie a na podzim začal docházet na kurzy státní školy knihovnické. V létě 1927 složil vyšší státní zkoušku pro vědecké a administrativní knihovny. V roce 1928 provedl na žádost kuratoria okresní studijní knihovny Čiperovy v Plzni odbornou revizi správy této knihovny. V roce 1929 napsal do České osvěty text, v němž upozornil na to, že pokud nečtenáře naláká lidovýchovná přednáška, aby přišel do knihovny, musí se mu pak věnovat knihovník, jinak si v knihovně nic nepůjčí. V květnu 1929 podal žádost o zaměstnání v Ústřední slovanské zemědělské knihovně a čítárně ČAZ, ale neuspěl. Nejpozději od roku 1930 pracoval v knihovně Ministerstva sociální péče (seznam přírůstků v knihovně od dubna do listopadu 1930 otiskl v příloze časopisu Sociální revue) zpočátku v hodnosti koncipienta, od roku 1933 v hodnosti komisaře. Byl členem Spolku československých knihovníků a v dubnu 1930 byl zvolen za náhradníka členů výboru. Začátkem roku 1935 publikoval v Časopisu československých knihovníků článek polemizující s úvahami, jako bylo vytvoření souborného katalogu, centrálního nákupu aj. Stále více se zabýval sestavováním bibliografií.
Jednou z prvních byla bibliografie nezaměstnanosti a hospodářské obnovy, která vyšla na pokračování v Sociální revui v roce 1935, a bibliografie družstevnictví vycházející po částech v Moderním státu v letech 1935 až 1937. Po válce pracoval jako přednosta oddělení na Ministerstvu ochrany práce a sociální péče a měl na starost ministerskou knihovnu. Po reorganizaci této knihovny a studijního oddělení ministerstva na Státní knihovnu společenských věd přešel do ní v říjnu 1951. V roce 1952 byl uváděn v kategorii odborných sil v 8. třídě. V roce 1957 byl vedoucím katalogizace. V červenci 1957 nabyl starobního důchodu, ale podařilo se mu v knihovně udržet se do května 1958, i když již v nižší třídě. V první polovině 50. letech mu ve Státní knihovně společenských věd vyšly bibliografie z oboru politické ekonomie, marxismu-leninismu a ekonomiky práce. Zřejmě až v důchodu sestavil retrospektivní bibliografii historického materialismu z let 1945 až 1958 (vyšlo v č. 1 až 4 Filosofického časopisu v roce 1960) a s Jaromírem Jermářem bibliografii dialektického materialismu z let 1945 až 1958 (vyšla až po jeho smrti v č. 5 a 6 Filosofického časopisu v roce 1960 a v prvních třech číslech v roce 1961). Zemřel patrně ve druhé polovině roku 1960.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 24 / 000002413.htm ]