NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Janoušek, Bohumil, 1892-
Narození 25. června 1892, Libuň (okr. Jičín)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ministerstvo sociální péče (1930-)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ministerstvo ochrany a sociální péče

Biografická pozn. Narozen 25.6.1892 v Březce v Čechách. PhDr., knihovník, bibliograf.
Źivotopis Narodil se 25. června 1892 v Březce (dnes část obce Libuň) do rolnické rodiny. V únoru 1913 maturoval jako externista na vyšším gymnáziu v Jičíně a poté si zapsal studium filozofie a dějin moderních literatur na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V červnu 1926 byl promován na doktora filozofie a na podzim začal docházet na kurzy státní školy knihovnické. V létě 1927 složil vyšší státní zkoušku pro vědecké a administrativní knihovny. V roce 1929 napsal do České osvěty text, v němž upozornil na to, že pokud nečtenáře naláká lidovýchovná přednáška, aby přišel do knihovny, musí se mu pak věnovat knihovník, jinak si v knihovně nic nepůjčí. Nejpozději od roku 1930 pracoval v knihovně Ministerstva sociální péče (seznam přírůstků v knihovně od dubna do listopadu 1930 otiskl v příloze časopisu Sociální revue) zpočátku v hodnosti koncipienta, od roku 1933 v hodnosti komisaře. Byl členem Spolku československých knihovníků a v dubnu 1930 byl zvolen za náhradníka členů výboru. Začátkem roku 1935 publikoval v Časopisu československých knihovníků článek polemizující s úvahami, jako bylo vytvoření souborného katalogu, centrálního nákupu aj. Stále více se zabýval sestavováním bibliografií. Jednou z prvních byla bibliografie nezaměstnanosti a hospodářské obnovy, která vyšla na pokračování v Sociální revui v roce 1935, a bibliografie družstevnictví vycházející po částech v Moderním státu v letech 1935 až 1937. Po válce pracoval jako přednosta oddělení na Ministerstvu ochrany práce a sociální péče a měl na starost ministerskou knihovnu.
V první polovině 50. letech byl asi zaměstnán ve Státní knihovně společenských věd, protože mu tam vyšly bibliografie z oboru politické ekonomie, marxismu-leninismu a ekonomiky práce. Zřejmě až v důchodu sestavil retrospektivní bibliografii historického materialismu z let 1945 až 1958 (vyšlo v č. 1 až 4 Filosofického časopisu v roce 1960) a s Jaromírem Jermářem bibliografii dialektického materialismu z let 1945 až 1958 (vyšla až po jeho smrti v č. 5 a 6 Filosofického časopisu v roce 1960 a v prvních třech číslech v roce 1961). Zemřel patrně ve druhé polovině roku 1960.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 24 / 000002413.htm ]