NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Krčmář, Jaroslav, 1898-1961
Narození 9. června 1898, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Trstené (Slovensko)

Biografická pozn. Narozen 9. 6. 1898 v Praze, zemřel 16. 6. 1961 tamtéž. PhDr., středoškolský profesor, historické publikace.
Źivotopis Narodil se 9. června 1898 v Karlíně (dnes součást Prahy). Jeho otec v té době pracoval jako úředník na severozápadní dráze. Po maturitě na reálném gymnáziu v Praze v Truhlářské ulici v roce 1917 si zapsal studium filozofie a českých dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V říjnu 1922 složil rigoroza z filozofie a vypracoval disertaci Jindřich Matyáš Thun a jeho činnost po bitvě na Bílé Hoře. V lednu 1923 složil rigoroza z českých dějin a dějin umění a byl promován na doktora filozofie. Ve školním roce 1922/23 navštěvoval knihovnické kurzy ve státní škole knihovnické a složil vyšší státní zkoušku pro vědecké a administrativní knihovny. V červnu 1924 získal aprobaci pro dějepis a zeměpis na středních školách a byl vyslán jako prozatímní profesor na Bernolákovo státní nižší reálné gymnázium v Trstené na Slovensku. Krátce po příchodu do gymnázia se seznámil se stavem profesorské knihovny a podal o ní zprávu Spolku československých knihovníků. Otištěna byla v roce 1925. Upozornil na její zanedbaný stav i na skutečnost, že jen necelé procento z počtu 4200 svazků byly knihy v češtině nebo slovenštině. Překvapilo ho, že v profesorské knihovně našel knihy i ze 17. století. Část z nich pocházela z Čaplovičovy knihovny v Dolní Trstené, a to buď duplikáty nebo knihy půjčené a nevrácené. Je otázkou, zda se mu podařilo zlepšit stav této profesorské knihovny, protože od podzimu 1926 byl uvolněn pro reálné gymnázium Komenského ve Vídni, kde získal definitivu v září 1927. Na vídeňském gymnáziu učil patrně až do roku 1938.
Od února 1939 minimálně do roku 1948 působil jako profesor na státním reálném gymnáziu v Truhlářské ulici v Praze. Byl členem Spolku československých knihovníků a jejich přátel a Společnosti přátel starožitností. V důchodu organizoval v Praze vlastivědné vycházky. Zemřel 16. června 1961.
Další info URLMatriční záznam o narození a křtu

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 24 / 000002414.htm ]