NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Jeník, František, 1918-1972
Narození 10. září 1918, Vídeň (Rakousko)
Úmrtí 25. října 1972, USA
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1953-1958)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Slovanská knihovna (nyní Národní knihovna ČR) (1958-1968)
Chapel Hill (USA) - University Library (1968-)

Biografická pozn. Narozen 10.9.1918 ve Vídni, zemřel 25.10.1972 v USA. PhDr., polonista, pracovník Slovanské knihovny v Praze, od roku 1968 v emigraci. Práce v oboru polonistiky.
Źivotopis Narodil se 10. září 1918 ve Vídni, ale mládí prožil ve Lvově, kde navštěvoval reálné gymnázium, na němž v roce 1937 maturoval. Pak se přestěhoval do Prahy a od zimního semestru 1938/39 se přihlásil ke studiu polonistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po uzavření vysokých škol pracoval v letech 1940 až 1945 jako administrativní úředník u akciové společnosti Hofherr-Schrantz v Praze-Strašnicích, podniku sanitární techniky. Po osvobození Československa pokračoval ve studiu polonistiky, k níž si přibral slavistiku. Studium dokončil v roce 1948, diplom získal až v březnu 1951. V letech 1950 až 1953 byl zaměstnán jako sortimentář v pražském antikvariátu a díky tomu získal zkušenosti s oceňováním starých tisků. V dubnu 1953 nastoupil jako knihovník do Univerzitní knihovny v Praze. Na starost dostal správu příručky a redigování Novinek. V letech 1954 a 55 spolupracoval s časopisem Svazu českých knihovníků Knihovna a napsal pro něj recenze na polské knihovnické publikace pod šifrou F. J. Po odchodu dr. A. Chaloupky do důchodu v září 1955 přešel na jeho místo v rukopisném oddělení a zpracovával staré tisky. V Ročence Universitní knihovny v Praze za rok 1956 publikoval stať Nová humanistická polonika v Universitní knihovně v Praze (s. 109-134). Od listopadu 1958 vedl oddělení doplňování Slovanské knihovny, resp. oddělení doplňování a výměn. V roce 1964 se podílel na organizaci mezinárodní porady odborníků socialistických zemí o výstavbě, zařízení a technickém vybavení knihoven. Pro časopis Ústřední knihovnické rady Knihovník přeložil v roce 1968 stať o rakouských knihovnách a knihovnických spolcích z němčiny.
Měl fenomenální paměť. Dokázal recitovat zpaměti dlouhé úryvky z poém A. Mickiewicze. Po 21. srpnu 1968 odjel na dovolenou do zahraničí a do Československa se už nevrátil. Získal zaměstnání v univerzitní knihovně v Chapel Hill v Severní Karolině. Zemřel 25. října 1972 v USA, jeho ostatky však byly uloženy do hrobu na břevnovském hřbitově.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 24 / 000002416.htm ]