NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Nový, Vilém, 1904-1987
Narození 16. května 1904, Jihlava (okr. Jihlava)
Úmrtí 1. března 1987, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1954-1963)

Biografická pozn. Narozen 16. 5. 1904 v Jihlavě, zemřel 1. 3. 1987 v Praze. Novinář, knihovník, bibliograf a politik.
Źivotopis Narodil se 16. května 1904 v Jihlavě, kde byl jeho otec krejčovským pomocníkem. V roce 1919 dokončil docházku do měšťanské a odborné pokračovací školy a v letech 1929 - 1931 absolvoval Leninskou vysokou školu politickou v Moskvě. Kromě toho se v roce 1921 vyučil typografem a brusičem kovu. V tom roce vstoupil do KSČ, což ovlivnilo jeho další životní osudy. Jako typograf pracoval od července 1918 do září 1929 v jihlavských tiskárnách Melichar, Česká tiskárna a Pokorný, od září 1929 byl tajemníkem na ústředí KSČ v Praze, přičemž v letech 1931 až 1932 zastával funkci vedoucího tajemníka KV KSČ v Olomouci. Od roku 1935 působil jako šéfredaktor Dělnického deníku (hlavičkového listu Rudého práva) vydávaného v Moravské Ostravě až do úředního zastavení Rudého práva v roce 1938. Poté odešel do emigrace, kde byl od roku 1943 šéfredaktorem listu Nové Československo, vydávaného v Londýně. Po návratu do vlasti v roce 1945 působil jako šéfredaktor časopisu Nová svoboda v Ostravě a zároveň jako vedoucí tajemník KV KSČ v Ostravě. V letech 1946 až 1950 byl členem ÚV KSČ a poslancem Národního shromáždění, od července 1946 do 8. prosince 1949 byl i šéfredaktorem Rudého Práva. Poté byl zatčen Státní bezpečností a vězněn až do roku 1954. Koncem července 1954 nastoupil jako knihovník do Universitní knihovny v Praze. V roce 1956 se podílel na sestavení výběrového anotovaného seznamu literatury s názvem Stavebnictví a sám zpracoval bibliografie Politická ekonomie ve světle XX. sjezdu KSSS a Celostátní konference KSČ (obě vydala Universitní knihovna v řadě Čteme a studujeme).
V době, kdy byl přidělen do oddělení zpracování literatury, analyticky zpracoval všechny vyšlé ruské a české svazky sebraných spisů V. I. Lenina a J. V. Stalina. Získané poznatky vytěžil pro článek nazvaný Za hlubší poznání Leninova díla v knihovnictví, který vyšel v časopise Knihovník v roce 1959 (č. 4, s. 99-108). V tom roce přispěl i do dubnového čísla Čtenáře článkem Poznejme Lenina a jeho dílo (s. 77-80). Pro další číslo Čtenáře (s. 116-118) připravil bibliografii knih o osvobozeneckém hnutí v Africe. V oddělení popisu prováděl věcný popis marxistické literatury a zastupoval vedoucího oddělení. Koncem roku 1959 se stal vedoucím bibliografického střediska v Mezinárodní výměně knih. V roce 1961 vedl oddělení soupisu zahraniční literatury v odboru společných služeb. Jeho iniciativou vyšel v roce 1960 Souborný seznam zahraničních časopisů. Od ledna 1962 byl prozatímně ustanoven do funkce hlavního knihovníka a ředitele nově zřízeného bibliografického střediska společenských věd ve Státní knihovně ČSSR. Stal se také členem redakční rady Ročenky Státní knihovny ČSSR a přispěl do ní statí Problémy a úkoly bibliografie společenských věd v ČSSR (Ročenka Státní knihovny ČSSR v Praze 1962-1963. Praha: SPN, 1964. s. 13-19). V květnu 1963 získal trvalé jmenování vedoucím bibliografického střediska společenských věd, ale této funkce si příliš neužil. Na konci září 1963 byl uvolněn ze Státní knihovny ČSSR, protože byl jmenován rektorem Vysoké stranické školy - institutu společenských věd při ÚV KSČ.
Časopisu Knihovník však zůstal věrný a do jeho 1. čísla roku 1964 napsal stať Naše úkoly na ideologické frontě. Také na Ročenku nezapomněl a napsal pro ni zamyšlení nazvané 20. výročí ČSSR a naše knihovnictví (Ročenka Státní knihovny ČSSR v Praze 1964. Praha: SPN, 1965. s. 5-9). Funkci rektora zastával do roku 1968. V letech 1966 až 1976 byl členem ÚV KSČ, v letech 1964 až 1969 poslancem Národního shromáždění, v letech 1969 až 1976 poslancem a členem předsednictva Federálního shromáždění. Zemřel 1. března 1987 v Praze.
Medaile a ocenění Řád 25. února I. stupně (1949)
Řád republiky (1964)
Řád Vítězného února (1973)
Řád Klementa Gottwalda (1974)
čestné občanství města Česká Lípa (1974)
Další info URLMatriční záznam o narození a křtu
URLWikipedie (Vilém Nový)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 24 / 000002418.htm ]