NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Novák, Mirko, 1901-1980
Církevní jméno Novák, Jaromír, 1901-1980
Narození 3. října 1901, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 16. září 1980, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Veřejná a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1931-1932)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ministerstvo školství (ca1942-)

Biografická pozn. Narozen 3.10.1901 v Praze, zemřel 16.9.1980 tamtéž. PhDr., profesor estetiky, knihovník, publikace z oboru estetiky, filosofie, hudby a výtvarného umění.
Źivotopis Narodil se jako Jaromír do rodiny historika 3. října 1901 v Praze. Po maturitě na gymnáziu v Praze-Vinohradech studoval v letech 1920 až 1924 estetiku, filozofii a hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Aby se v budoucnu uživil, dal se ve školním roce 1921/22 zapsat na státní knihovnickou školu, absolvoval ji a složil vyšší zkoušku pro vědecké a administrativní knihovny. Měl tak nárok na místo konceptního úředníka v knihovně, ale nedostávalo se mu politické protekce, hlavně agrárnické. V prosinci 1924 a únoru 1925 se podrobil rigorózním zkouškám, vypracoval disertaci Vznik tvůrčí osobnosti Beethovenovy a 28. února 1925 byl promován na doktora filozofie. Ve studiích pak pokračoval v zahraničí na univerzitách v Paříži, Bordeaux, Vídni a Bonnu, v hudbě se vzdělával soukromě u Václava Štěpána a Jaroslava Křičky. V letech 1928 až 1931 zastával funkci sekretáře Československého ústředí pro mezinárodní spolupráci duševní při České akademii věd a umění. V září 1931 byl přijat do Veřejné a universitní knihovny v Praze, do instituce, kde byl v roce 1898 zaměstnán i jeho otec. Byla to však jen krátkodobá výpomoc při pořádání washingtonského katalogu kongresové knihovny. Na konci února 1932 z knihovny odešel a stal se asistentem Josefa Tvrdého na filozofickém semináři Komenského univerzity v Bratislavě. V roce 1936 se v Bratislavě habilitoval z obecné estetiky. Po zániku Československa přešel na Filozofickou fakultu do Brna a Prahy. Po uzavření českých vysokých škol získal zaměstnání v knihovně Ministerstva školství. Po osvobození Československa byl v Brně jmenován v roce 1946 mimořádným a v roce 1949 řádným profesorem dějin filozofie.
V Praze byl roku 1953 jmenován profesorem estetiky a obecné teorie umění, roku 1962 mu byla udělena hodnost doktora věd. Zemřel 16. září 1980 v Praze.
Další info URLInternetová encyklopedie dějin Brna (prof. Mirko Novák)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 24 / 000002426.htm ]