NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Henek, Tomáš, 1905-1988
Narození 24. prosince 1905, Boskovice (okr. Blansko)
Úmrtí 29. února 1988, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Státní pedagogická knihovna (nyní součást Moravské zemské knihovny v Brně) (1959-1966)

Biografická pozn. Narozen 24.12.1905 v Boskovicích, zemřel 29.2.1988 v Brně. PaedDr., knihovník, publicista, literatura z oboru přírodních věd, učebnice, práce z oboru knihovnictví.
Źivotopis Narodil se 24. prosince 1905 v hájovně u Valchova nedaleko Boskovic, kde se jeho otec živil jako hajný. Školy absolvoval na Slovensku (maturoval na učitelském ústavu v roce 1925) a tam také učil ve školním roce 1925/26 a 1927/28. Potom nastoupil místo na Těšínsku, a když získal aprobaci pro druhý odbor, působil jako učitel na měšťanské škole v Polance nad Odrou. Po obsazení pohraničí nacisty musel odejít do vnitrozemí. V letech 1939 až 1946 vyučoval na měšťanských školách na Tišnovsku. Ještě v květnu 1946 přešel do brněnské pobočky Výzkumného ústavu pedagogického. Zpočátku pracoval v oddělení zájmových kroužků a pak vedl oddělení rodinné výchovy. V tu dobu absolvoval osm semestrů na pedagogické fakultě v Brně a v roce 1952 byl promován. V pobočce Výzkumného ústavu pedagogického pracoval až do její likvidace v srpnu 1958. Od září 1958 do února 1959 opět učil a v březnu 1959 byl přeložen do Státní pedagogické knihovny v Brně, aby ji řídil po odchodu F. Plachého do důchodu. Za jeho působení se od roku 1960 začaly zasílat mimobrněnským školám tematické soubory politické a pedagogické literatury. Hojně se rozvinula také bibliografická činnost. Pružně se vydávaly bibliografické letáky k aktuálním pedagogickým a politickým tématům, začaly se sestavovat rozsáhlé bibliografie k obecným pedagogickým a politickým tématům, k metodikám jednotlivých vyučovacích předmětů a k významným osobnostem pedagogického života na Moravě. Byl všestranně vzdělaným a pilným pracovníkem. Od roku 1927 byl publikačně činný, a to časopisecky i knižně.
Přispíval téměř do všech českých pedagogických časopisů. Se svými spolupracovníky připravil a v roce 1962 vydal sborník zhodnocující čtyřicet let činnosti brněnské pedagogické knihovny. Koncem června 1966 odešel do důchodu. Zemřel 29. února 1988 v Brně.
Medaile a ocenění zasloužilý školský pracovník (1967)
Další info URLMatriční záznam o narození a křtu

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 24 / 000002427.htm ]