NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Bernášek, Vladimír, 1902-1981
Narození 4. srpna 1902, Liberec (okr. Liberec)
Úmrtí 17. února 1981, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1951-1962)

Biografická pozn. Narozen 4.8.1902 v Liberci, zemřel 17.2.1981 v Praze. PhDr., novinář, knihovník, úředník, politická literatura a překlady.
Źivotopis Narodil se 4. srpna 1902 v Liberci, kde byl jeho otec zaměstnán jako c. k. poštovní asistent. Po maturitě, kterou složil v červnu 1921 na reálném gymnáziu v Praze XII na Vinohradech, studoval filozofii a estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V březnu 1931 byl promován na doktora filozofie. V letech 1924 až 1926 působil jako redaktor Československé tiskové kanceláře v Praze, v letech 1926 až 1931 jako dopisovatel ČTK v Paříži a v letech 1931 až 1934 jako dopisovatel ČTK v Berlíně. Potom získal redaktorské zaměstnání v Melantrichu Praha. V letech 1935 až 1938 se živil jako samostatný publicista, překladatel a učitel cizích řečí. Od roku 1937 byl činný v protifašistickém odboji jako sekretář Actio democratica, později až do okupace v březnu 1939 jako sekretář Komitétu říšskoněmeckých emigrantů. V dubnu 1939 ilegálně přešel do Polska, kde byl zvolen předsedou Ústředí československých politických emigrantů. Od září 1939 do června 1945 pobýval v Anglii, kromě jiných činností pracoval jako vojenský redaktor Nového Československa. Od června 1945 do prosince 1946 byl zaměstnán v ministerstvu informací jako ministerský rada. Následně byl převeden do úřadu předsednictva vlády, kde byl do půlky června 1951v hodnosti odborového přednosty. V září 1951 nastoupil do Národní knihovny v Praze. Získal místo v oddělení současné bibliografie, kde vytvářel charakteristiky nově vydávaných knižních novinek pro bibliografický katalog Česká kniha a vypracovával speciální bibliografie. V roce 1958 zpracovával anotace pro Novinky vědeckých knihoven na smlouvu o dílo.
V roce 1959 přednášel o práci s politickou literaturou na knihovnickém kurzu v Ládví. V únoru 1961 byl převeden do odboru společných služeb ve Státní knihovně ČSSR. V lednu 1962 po odchodu V. Nového byl pověřen vedením oddělení bibliografie zahraniční literatury v odboru společných služeb. Koncem listopadu 1962 odešel do starobního důchodu.
Další info URLMatriční záznam o narození a křtu

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 24 / 000002432.htm ]