NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Čtvrtečka, Josef, 1926-
Odkaz. forma Čtvrtečka, J., 1926-
Narození 21. května 1926, Nový Hrádek (okr. Náchod)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSR (nyní Národní knihovna ČR) (1970-1976)

Biografická pozn. Narozen 21. 5. 1926 v Novém Hrádku. RSDr., bibliograf a knihovník.
Źivotopis Narodil se 21. května 1926 v Novém Hrádku do dělnické rodiny. V letech 1937 až 1941 docházel do měšťanské školy, pak se vyučil kamenotiskařem a jako kamenotiskař pracoval do roku 1947 v Novém Městě nad Metují. V roce 1947 absolvoval Ústřední politickou školu KSČ. V letech 1950 až 1955 byl zaměstnán na Ministerstvu národní obrany v Hlavní politické správě. V roce 1958 ukončil Vysokou školu politickou ÚV KSČ a a v červnu 1967 byl promován na doktora sociálních věd pro obor obecné dějiny. Již na Hlavní politické správě vykonával redakční práce podobně jako později ve Státní knihovně ČSR. V letech 1959 až 1963 a 1965 až 1968 působil v oddělení školství a vědy ÚV KSČ. Poté se vrátil na Hlavní politickou správu a v červenci 1970 nastoupil do Ústředního bibliografického střediska ve Státní knihovně ČSR v Praze. V říjnu 1970 převzal vedení oddělení bibliografie společenských věd - filozofie, sociologie., psychologie. V knihovně na sebe upozornil libretem výstavy 50 let KSČ v literatuře, jehož byl autorem. Byl jedním z lektorů díla Bibliografia článkov z komunistickej a pokrokovej tlače v Československu 1918-1945. V roce 1971 byl vedoucím redaktorem periodika Novinky literatury - Sociologie, od března 1974 vedl středisko společenskovědní bibliografie. Do 14. svazku sborníku Česká bibliografie (1977, s. 99-107) přispěl článkem Současný stav společenskovědní bibliografie. V červnu 1975 se stal vedoucím oddělení zvláštních fondů v sektoru služeb a speciálních oddělení.
Ve Státní knihovně ČSR byl zaměstnán do konce listopadu 1976. Pak odešel do Ústavu marxismu-leninismu v Českém vysokém učení technickém.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 24 / 000002435.htm ]