NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Zeman, František, 1927-
Narození 21. června 1927, Bozkov (okr. Semily)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1956-1982)

Biografická pozn. Narozen 21.6.1927 v Bozkově u Semil. PhDr., knihovník, publikační a redakční činnost v oboru.
Źivotopis Narodil se 21. června 1927 v Bozkově do rodiny tkalců. Do roku 1947 navštěvoval sklářsko-obchodní školu, pak do roku 1951 externě studoval na gymnáziu a současně pracoval jako kreslič v Železnobrodském sklu. V letech 1951 až 1956 studoval obor knihovnictví-čeština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci studia vypracoval bibliografii Jiřího Marka v roce 1952 a diplomovou práci o vývoji knihovnického školství u nás v roce 1956. Historii českého knihovnického školství se pak věnoval i v rigorózní práci a ve statích otištěných ve vědecko-teoretickém sborníku Knihovna (Knihovna, 1975, 1975(9). s. 405-470, 1977,(10). s. 307- 360). V dubnu 1969 složil rigoroza na Fakultě sociálních věd a publicistiky a byl mu udělen titul PhDr. Když se v roce 1956 uvolnilo v Národní a universitní knihovně místo po Jaromíru Jedličkovi, byl v září 1956 přijat a přidělen do Ústředního vědecko-metodického kabinetu knihovnictví. V následujícím měsíci přešel kabinet z Výzkumného osvětového ústavu do Národní knihovny a Zeman byl přidělen do oddělení České knihy, které v tu dobu vedl V. Palivec. Od května 1959 zastupoval nemocnou Annu Janíčkovou, vedoucí oddělení věcného popisu a redakce České knihy. V prosinci 1959 se dostal na místo samostatného odborného bibliografa. Od dubna 1965 zastával funkci hlavního bibliografa a vedoucího oddělení. V roce 1969 byl stále na pozici vedoucího oddělení věcného popisu a redakce České knihy a hlavního knihovníka. Navíc v té době zastupoval ředitele Národní knihovny. Po reorganizaci působil v roce 1974 v sektoru bibliografie a informací.
V ročenkách knihovny publikoval stať Problematika ústřední katalogizace a její praxe ve Státní knihovně ČSSR (Ročenka Státní knihovny ČSSR v Praze 1964. Praha: SPN, 1965. s. 40-49). Na 1. československé bibliografické konferenci v Olomouci v říjnu 1966 hovořil o ústřední katalogizaci. Na semináři o projektu automatizovaného systému národní knižní bibliografie, který se konal 17. prosince 1981, vystoupil s příspěvkem Systematické uspořádání souboru. V září 1982 mu byl vyměřen invalidní důchod a ukončen pracovní poměr. Zdá se, že i v důchodu pokračoval v knihovnické práci a věnoval se problematice mezinárodního desetinného třídění. Jeho manželka Vlasta pracovala v odvětvovém informačním středisku dopravy.
Medaile a ocenění Čestné uznání při příležitosti 200. výročí zveřejnění Státní knihovny ČSR (1977)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 24 / 000002441.htm ]