NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Hněvsová, Milena, 1935-
Církevní jméno Vorlíčková, Milena, 1935-
Narození 12. května 1935, Domažlice (okr. Domažlice)
Místo působení Plzeň (okr. Plzeň-město) - Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (1959-1990)

Biografická pozn. Narozena 12. 5. 1935 v Domažlicích. PhDr., vedoucí knihovny LF UK v Plzni v letech 1963-1990. Publikace v oboru.
Źivotopis Narodila se 12. května 1935 v Domažlicích jako Milena Vorlíčková. V roce 1953 maturovala na Baarově gymnáziu. Potom studovala do roku 1959 obor knihovnictví na Filologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V diplomové práci nazvané Dějiny domažlické knihovny podala vývoj místních knihoven od založení čtenářského spolku Slovanská Lípa v roce 1845 až do roku 1945 na základě studia pramenů v okresním muzeu a archivu. V září 1959 nastoupila do ústřední knihovny Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. V listopadu 1963 byla jmenována vedoucí této knihovny a ve funkci působila až do roku 1990. Poté, co se seznámila s lékařskou problematikou, začala budovat předmětový katalog a zpracovávat soupis zahraničních časopisů z lékařství a příbuzných oborů. Po uzavření dohody s Krajským ústavem národního zdraví Západočeského kraje o doplňování, knihovnickém zpracování, ukládání a půjčování literatury se stala de fakto i vedoucí lékařské knihovny KÚNZ. Od roku 1969 sestavovala pro Plzeňský lékařský sborník každoročně bibliografii vědeckých prací ústavů a klinik lékařské fakulty. Další důležitou bibliografií se stala Bibliografie vědeckých lékařských prací, obhájených v letech 1957 až 1969 na lékařské fakultě UK v Plzni, kterou otiskla v Plzeňském lékařském sborníku v roce 1970. V dubnu 1970 se podrobila rigoróznímu řízení na katedře vědeckých informací a knihovnictví na Fakultě sociálních věd a publicistiky a byl jí udělen titul doktor filozofie. V říjnu 1983 se zúčastnila 2. celostátní porady informačních pracovníků KÚNZ v Brně a hovořila na ní o probíhající kooperaci se Státní vědeckou knihovnou v Plzni a Výzkumným ústavem balneologickým.
V roce 1985 byla členkou krajského knihovnického aktivu, před tím členkou krajské knihovnické rady. Mezi její mimopracovní zájmy patřila hudba, film a divadlo. V dubnu 1990 odešla do důchodu.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 24 / 000002445.htm ]