NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Jelen, Stanislav, 1933-2000
Narození 1. dubna 1933, Strakonice (okr. Strakonice)
Úmrtí 17. října 2000, Ostrava (okr. Ostrava-město)
Místo působení Ostrava (okr. Ostrava-město) - Ústřední lékařská knihovna KÚNZ (1959-1989)
Ostrava (okr. Ostrava-město) - Křesťanský institut (1989-2000)

Biografická pozn. Narozen 1. 4. 1933 ve Strakonicích, zemřel 17. 10. 2000 v Ostravě. PhDr., vedoucí odborné lékařské knihovny KÚNZ Ostrava.
Źivotopis Narodil se 1. dubna 1933 ve Strakonicích. Vystudoval katedru knihovnictví a novinářství na Filologické fakultě UK v Praze a v roce 1958 napsal diplomovou práci Z dějin písecké knihovny. Na konci roku 1959 nastoupil do odborné lékařské knihovny Krajského ústavu národního zdraví v Ostravě. Zpočátku dělal vše, balil knihy i sestavoval bibliografie, byl totiž v ní sám. Časem navázal spolupráci se Státní vědeckou knihovnou v Ostravě. V roce 1965 se podílel na vytvoření oblastní kartotéky lékařských časopisů v 19 knihovnách včetně SVK Ostravy a spolu s O. Sedlářem o ní napsal článek do časopisu Ústřední knihovnické rady (Knihovník, 1966, 11(6), s. 179). V tu dobu začal přispívat texty do měsíčníku Čtenář (9.1967, 19(9), s. 304, 04.1968, 20(4), s. 139). Jeho knihovnické články zveřejnila i periodika Technická knihovna, Z knihovnické praxe, Zdravotnická dokumentace a Zdravotnické noviny. Poté, co v roce 1968 došlo ke vzniku útvaru pro vědeckoinformační a knihovnickou službu (ÚVIKS) v KÚNZ, přibyla mu funkce krajského metodického vedoucího. Díky ní získal zásluhy na zlepšení situace v pacientských knihovnách v Severomoravském kraji. V květnu 1968 se stal členem přípravného výboru Svazu knihovníků a informačních pracovníků a v prosinci 1968 byl zvolen jako náhradník do ÚV Svazu českých knihovníků a informačních pracovníků. Při příležitosti desetiletí Ústřední lékařské knihovny KÚNZ v Ostravě, kterou již několik let řídil, napsal v roce 1969 pamětní spis. V prosinci 1970 se podrobil rigoróznímu řízení na katedře vědeckých informací a knihovnictví, obhájil disertaci Ideový návrh na kooperovanou a řízenou informační soustavu ve zdravotnictví a byl mu udělen titul doktor filozofie.
V sedmdesátých a osmdesátých letech často přednášel v pomaturitních kurzech pro pracovníky VTEI při SVK v Ostravě, měl relace v Československém rozhlase Vzhledem k reorganizacím v ostravském KÚNZ během let se jeho funkce měnily. V roce 1976 byl vedoucím oddělení vědeckoinformační a knihovnické služby organizačně metodického odboru (OVIKS OMO) KÚNZ. Když se v roce 1984 oslavovalo 25. výročí OVIKS, prohlásila tehdejší ředitelka Státní lékařské knihovny, že spolupráce s ním znamenala pro metodický nadřízený orgán vždy významný odborný přínos. Při zavádění nových způsobů práce, při realizaci metodických opatření a organizačních změn se na dr. Jelena obraceli vždy s důvěrou a i v nejsložitějších situacích se setkávali s pochopením. V Ústřední lékařské knihovně pracoval do poloviny roku 1989, kdy odešel do invalidního a posléze starobního důchodu. Knihovnictví se věnoval i nadále, až do své smrti řídil knihovnu Křesťanského institutu v Ostravě. Byl v rámci institutu uznávanou osobností, spolupracoval s Moravsko-slezskou křesťanskou akademií Brno a s Biskupstvím ostravsko-opavským. Zemřel 17. října 2000 po krátké těžké nemoci, která jej zasáhla přímo v knihovně.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 24 / 000002446.htm ]