NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Balcar, Dalibor, 1926-
Narození 15. ledna 1926, Kutná Hora (okr. Kutná Hora)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1948-1984)

Biografická pozn. Narozen 15.1.1926 v Kutné Hoře. PhDr., pracovník Národní knihovny, autor soupisů prvotisků.
Źivotopis Narodil se 15. ledna 1926 v Kutné Hoře do rodiny profesora. Ve druhé světové válce byl od září 1944 zaměstnán jako dělník u Báňské a hutní společnosti Kolín. V září 1945 maturoval na reálném gymnáziu v Kolíně. V červenci a srpnu 1946 navštěvoval státní knihovnický kurz ve Vysokém Mýtě a od září 1946 do roku 1948 dvouletou státní knihovnickou školu. Státní zkoušku knihovnickou složil v červnu 1948. Dálkově studoval v letech 1959 až 1962 obor knihovnictví čeština na fakultě Institutu osvěty a novinářství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V listopadu 1962 byl promován knihovníkem, v květnu 1969 doktorem filozofie, když předložil disertaci Vznik, vývoj a možnosti současného využití fondů klášterních knihoven spravovaných Státní knihovnou ČSSR v Praze. Do Národní a universitní knihovny v Praze nastoupil 1. září 1948 a byl přidělen do Národní knihovny. Od září 1949 měl hodnost aktuárský elév a od dubna 1950 byl správním zaměstnancem. V listopadu 1951 nastoupil vojenskou základní službu, po dvou letech se vrátil do Národní knihovny. V roce 1956 měl na starost péči o pražské klášterní knihovny, revidoval prozatímní katalogizační práce, systematicky katalogizoval františkánskou knihovnu. V květnu 1957 byl přeřazen jako bibliograf do oddělení retrospektivní bibliografie a správy klášterních knihoven, kde byl vedoucím E. Lukeš. Pobíral příplatek za užívání němčiny. V září 1961 byl převeden společně s vykonávanou agendou klášterních knihoven do odboru společných služeb SK ČSSR, kde se jeho vedoucím stal M. Kaftan. V roce 1960 publikoval soupis prvotisků františkánské knihovny a v roce 1963 soupis prvotisků dominikánské knihovny.
O pražských klášterních knihovnách napsal i do knihovní ročenky (Ročenka Státní knihovny ČSSR v Praze 1965. Praha: SPN, 1966. s. 60-63). Později se stal pracovníkem oddělení rukopisů a starých tisků. Do invalidního důchodu odešel koncem března 1984.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 24 / 000002451.htm ]