NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Kremerová, Jiřina, 1936-
Narození 10. března 1936, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSSR (nyní Národní knihovna ČR) (1964-1994)

Biografická pozn. Narozena 10. 3. 1936 v Praze. PhDr., Mgr., autorka bibliografií z oboru geologie a geografie.
Źivotopis Narodila se 10. března 1936 v Praze jako Jiřina Otáhalová. Od září 1951 docházela na Slovanské gymnázium v Olomouci a v roce 1953 přešla na 2. jedenáctiletou střední školu v Olomouci - Starých Hodolanech. Po maturitě, kterou složila v květnu 1954, studovala do roku 1959 geologii a petrografii na geologicko-geografické fakultě Vysoké školy Univerzity Karlovy v Praze. V červnu 1959 nabyla kvalifikace promovaný geolog. Od listopadu 1960 do června 1962 byla zaměstnána ve Středisku státní památkové péče ochrany přírody Středočeského kraje, ale postupně u ní převážila práce s odbornou literaturou než vlastní geologická činnost. V červnu 1964 nastoupila do bibliografického střediska politické literatury (BSPL) v Univerzitní knihovně v Praze jako samostatný odborný bibliograf a v dubnu 1965 přešla do bibliografického odboru - bibliografického střediska přírodních věd. Po reorganizaci oddělení v roce 1967 pracovala v oddělení bibliografie přírodních věd v Ústředním bibliografické středisku. Zároveň se věnovala studiu knihovnictví. Absolvovala dvouleté nástavbové studium oboru knihovnictví a vědeckých informací na Fakultě sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy a v říjnu 1970 vykonala závěrečnou zkoušku. V roce 1972 složila státní zkoušku na katedře knihovnictví a vědeckých informací a nabyla tak kvalifikace promovaná knihovnice. V červnu 1974 byla promována na doktorku filozofie po předložení disertace Analýza sekundárních geologických periodik (na základě literatury o živcích).
V roce 1975 vypracovala osnovu předmětu Informační systémy ve vědě a technice, a to část matematicko-fyzikální vědy, biologie, geologie pro katedru knihovnictví a vědeckých informací. V březnu 1979 se stala vedoucí oddělení přírodovědné bibliografie v sektoru bibliografie a informací, od srpna 1982 byla na pozici samostatný odborný pracovník-specialista. V roce 1984 napsala do sborníku Česká bibliografie (sv. 20, s. 110-115) o dvacetiletí pracoviště, kterému věnovala v tu dobu téměř stejný počet let svého života. V oddělení redigovala Novinky literatury Geologie - geografie, ve volném čase zpracovávala v roce 1986 bibliografické záznamy pro Středisko vědeckých informací Fakulty žurnalistiky. Na vedlejší pracovní poměr poskytovala bibliografické služby pro Mezinárodní organizaci novinářů, indexovala československou publikovanou literaturu pro Geofond. Po reorganizaci oddělení v roce 1990 se stala v květnu 1990 vedoucí oddělení společenskovědních a přírodovědných informací III/4. Do důchodu odešla na konci roku 1994, pomocí krátkodobých smluv využívala knihovna jejích znalostí a umu do konce roku 1996.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 24 / 000002464.htm ]