NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Juvenická, Marie, 1897-1958
Církevní jméno Pokrovská, Marie, 1897-1958
Narození 6. května 1897, Moskva (Rusko)
Úmrtí 7. února 1958, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Veřejná a universitní knihovna (nyní Národní knihovna ČR) (1929-1942)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Slovanská knihovna (nyní Národní knihovna ČR) (1943-1944)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna (nyní Národní knihovna ČR) (1945-1948)

Biografická pozn. Narozena 6. 5. 1897 v Moskvě, zemřela 7. 2. 1958 v Praze. PhDr., knihovnice a pěvkyně.
Źivotopis Narodila se 6. května 1897 (podle ruského kalendáře) v Moskvě jako Marie Pokrovskaja. Její otec byl univ. prof. a ředitelem statist. ústavu v Petrohradě. V Petrohradě docházela na gymnázium a poté do roku 1917 i na vyšší ženský pedagogický ústav, kde studovala všeobecnou historii. Po jeho absolvování učila na dívčím státním gymnáziu v Mariupolu. Po vypuknutí socialistické revoluce bojoval její manžel proti bolševikům. V roce 1920 musela s manželem opustit vlast. Přes Turecko emigrovala do Československa, kde v roce 1935 získala československé státní občanství. V zimním semestru 1921/22 si zapsala studium slovanské filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Současně docházela na německou konzervatoř v Praze a jako sopranistka vystupovala ve třicátých letech v rozhlase a na veřejných koncertech. Během studia napsala disertaci Literární činnosti císařovny Kateřiny II. a v říjnu 1927 byla promována na doktorku filozofie. V listopadu 1929 nastoupila na 6 měsíců a na poloviční úvazek do Veřejné a universitní knihovny v Praze, aby katalogizovala knihy z oboru slavistiky. V roce 1930 jí byl úvazek obnoven a v dalších letech byla v knihovně vedena jako stipendistka či jako vědecká pomocná síla s měsíčním platem 500 korun. Popisovala zahraniční disertace, 5 let měla dozor v hlavní čítárně a a zároveň vpisovala kopie knih do generálního katalogu zahraničních knih. V letech 1932 až 1937 účinkovala v Československém rozhlase jako propagátorka slovanských písní. Když v letech 1937 až 1939 navštěvovala knihovnické kurzy při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, bylo jí z toho důvodu odpuštěno kolejné.
V červnu 1938 složila nižší a v červnu 1939 vyšší knihovnickou zkoušku. Přes deset let se jí nedařilo získat trvalý pracovní poměr v knihovnách. Největší příležitost měla na podzim 1938, když byl vypsán konkurz na místo konceptní úřednice v univerzitní knihovně v Bratislavě, ale neuspěla, protože už měla českou státní příslušnost. Dále pracovala v pražském Klementinu jako smluvní vysokoškolská síla kratší dobu ve Slovanské knihovně (v roce 1943), delší dobu pak v Národní a universitní knihovně (NUK). V únoru 1947 byla přidělena Slovanské knihovně, a to až do konce června 1948, kdy akční výbor NUK rozhodl o podání výpovědi a ministerstvo dalo výpověď při zachování tříměsíční lhůty. Důvodem byla zřejmě skutečnost, že její manžel byl v roce 1945 odvlečen sovětskou vojenskou kontrarozvědkou SMERŠ, takže v očích komunistů byla politicky nespolehlivá. Nepomohlo jí ani odvolání, ve kterém poukázala na odpracovaných 20 let v knihovně a na její zhoršený zdravotní stav. Zemřela 7. února 1958 v Praze.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 24 / 000002481.htm ]