NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Šír, Stanislav
Narození 5. července 1930, Jilemnice (okr. Semily)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Vysoká škola železniční (1953-1959)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Vojenský historický ústav (1959-1965)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSSR (nyní Národní knihovna ČR) (1965-1997)

Biografická pozn. Narozen 5.7.1930 v Jilemnici. PhDr., práce z oboru knihovnictví.
Źivotopis Narodil se 5. července 1930 v Jilemnici, kde jeho otec pracoval jako zřízenec v textilní továrně. V červnu 1949 maturoval na reálném gymnázium v Jilemnici. V témže roce byl přijat na studium knihovnictví. Dokončil je státní závěrečnou knihovnickou zkouškou v roce 1951. V červenci 1951 nastoupil do Osvětového ústavu a po uplynutí čtyř měsíců byl povolán, aby vykonal dvouletou vojenskou základní službu. V roce 1954 byl přijat do 3. ročníku dálkového studia knihovnictví, které bylo rozšířeno na pětileté s průvodní češtinou na Filologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V říjnu 1957 obhájil diplomní ročníkovou práci nazvanou Technická literatura v předmětovém katalogu. Rigoróza složil v březnu 1968 a byl promován na doktora filozofie. Od listopadu 1953 byl zaměstnán jako vedoucí ústřední knihovny na Vysoké škole železniční v Praze, kde získal zkušenosti s vedením 20 až 30 knihoven kateder a ústavů.V srpnu 1959 v souvislosti se stěhováním Vysoké školy železniční, resp. v té době dopravní, do Žiliny odešel do vědecké knihovny Vojenského historického ústavu v Praze, kde pracoval do září 1965 jako odborný dokumentátor. V roce 1963 publikoval v časopise Historie a vojenství rozsáhlou bibliografii české a slovenské knižní a časopisecké literatury o 2. světové válce. Do stejného časopisu psal recenze knih podepsané šifrou S.Š. V září 1965 nastoupil jako samostatný odborný metodik do Státní knihovny ČSSR. Zpočátku pracoval v Ústředním vědecko-metodickém kabinetu knihovnictví v odd. pro jednotnou soustavu knihoven a metodiku odborných knihovnických disciplin. V roce 1967 měl funkci hlavního knihovníka II a byl členem československé delegace, která se zúčastnila mezinárodní konference o racionalizaci práce ve vědeckých knihovnách v Berlíně.
V roce 1969 podnikl dvouměsíční studijní cestu do západoevropských států a po návratu se zapojil do organizování Spolku knihovníků a informačních pracovníků ČR. V dubnu 1969 byl zvolen 2. místopředsedou pražského výboru SKIP. Od července 1969 byl hlavním knihovníkem v útvaru TO. Od června 1973 měl funkci samostatný odborný pracovník, po půl roce povýšil na samostatného odborného pracovníka specialistu. Rok 1977 ho zastihl jako vedoucího oddělení v sektoru technickém a investičním. Od ledna 1980 zastával funkci vedoucího oddělení technického rozvoje SK ČSR. V září 1985 vedl oddělení technického rozvoje v sektoru vývoje automatizace a vědeckotechnického rozvoje. Od července 1990 byl vedoucím oddělení nových technologií a VTR v útvaru Databázové centrum. V listopadu 1990 přešel pod přímé řízení ředitelem Národní knihovny jako odborný pracovník pro otázky výstavby. Na konci roku 1991 odešel do důchodu, ale v knihovně zůstal do června 1997 jako odborný referent v úseku ředitele Národní knihovny, resp. jako vedoucí odborný knihovník specialista. Na starost měl výstavbu centrálního depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři. Často publikoval, do ročenky Státní knihovny ČSR napsal o návštěvě předsedy IFLA H. Liebaerse v listopadu 1969 v knihovně, v roce 1974 zpracoval s kolektivem metodický návod pro přípravu projektování knihoven a vystoupil s referátem o plánování technického vybavení pro novostavbu Státní knihovny ČSR na mezinárodním kolokviu v Praze.
Medaile a ocenění Čestné uznání při příležitosti 200. výročí zveřejnění Státní knihovny ČSR (1977)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 24 / 000002488.htm ]